Huurders vrezen voor enorme huurprijsstijging

Zonder overheidsingrijpen wacht huurders volgend jaar een enorme huurprijsstijging. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde dat de inflatie in januari is opgelopen tot het hoogste niveau in veertig jaar. Het jaarlijkse toegestane huurprijscijfer is gekoppeld aan het inflatiecijfer. De Federatie HCS roept de Tweede Kamer op om huurprijsstijging en het inflatiecijfer los te koppelen om huurwoningen betaalbaar te houden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Huurders vrezen voor enorme huurprijsstijging

Zonder overheidsingrijpen wacht huurders volgend jaar een enorme huurprijsstijging. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde dat de inflatie in januari is opgelopen tot het hoogste niveau in veertig jaar. Het jaarlijkse toegestane huurprijscijfer is gekoppeld aan het inflatiecijfer. De Federatie HCS roept de Tweede Kamer op om huurprijsstijging en het inflatiecijfer los te koppelen om huurwoningen betaalbaar te houden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zonder overheidsingrijpen wacht huurders volgend jaar een enorme huurprijsstijging. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde vandaag dat de inflatie in januari is opgelopen tot het hoogste niveau in veertig jaar. Het jaarlijkse toegestane huurprijscijfer is gekoppeld aan het inflatiecijfer. De Federatie HCS roept de Tweede Kamer op om huurprijsstijging en het inflatiecijfer los te koppelen om huurwoningen betaalbaar te houden.

Hoge inflatie

 De inflatie kwam afgelopen maand uit op 6,4 procent. Het dagelijkse leven wordt duurder maar huurders kunnen bijzonder zwaar getroffen worden als de overheid geen maatregelen neemt tegen de koppeling van de maximale toegestane huurprijsstijging aan het inflatiecijfer. De huidige wetgeving maximaliseert de huurprijsstijging in de vrije sector op het gemiddelde inflatiecijfer en één procent extra. “Huurders worden extra zwaar getroffen door de hoge inflatie omdat niet alleen de prijzen omhoog gaan, maar ze ook nog eens een huurprijsverhoging krijgen die zelfs hoger is als de inflatie”, aldus voorzitter Wisso Wissing.

Huurders zijn erg kwetsbaar door de grote gevolgen van de wooncrisis. Huurders met een laag of middeninkomen huren vaak noodgedwongen in de vrije sector vanwege lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen of omdat een koopwoning geen optie is. Dit zijn starters, zelfstandigen en gepensioneerden maar zonder overheidsingrijpen zal zelfs middenhuur onbetaalbaar worden als de inflatiestijging doorzet.

Overheidsingrijpen noodzakelijk

Vandaag hebben Kamerleden Henk Nijboer (PvdA), en Sandra Beckerman (SP) en Sylvana Simons (BIJ1) moties ingediend om huurders tegen enorme huurprijsstijgingen te beschermen. Het is uitermate teleurstellend dat minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting nog geen noodzaak ziet om huurders te beschermen en beide moties heeft ontraden.

De Federatie HCS vreest dat huurders bij de huidige koppeling tussen inflatie en huurprijsstijging volgend jaar een ongekende stijging van woonlasten gaan meemaken. “Koppel huurprijsstijgingen direct los van het inflatiecijfer en bevries de huren tot dat er goed beleid is om ook de woningen in de vrije sector te reguleren naar een eerlijke huurpijs”, stelt voorzitter Wissing. De Federatie HCS roept de Tweede Kamer op om huurders te beschermen en huren betaalbaar te houden.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen