Organisatie

Bestuursleden


Medewerkers

Statuten

Statuten, vastgesteld d.d. 1 november 2019

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023

Het jaarverslag over 2023 kunt u hier downloaden.

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag over 2022 is door het bestuur goedgekeurd op 14 februari 2023. De financiële jaarstukken zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie.

Het jaarverslag over 2022 kunt u hier downloaden.

Jaarverslag 2021

De Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS) bestaat uit huurdersverenigingen en bewonerscommissies van woningen uit de vrije sector en is op 1 november 2019 opgericht. De Federatie HCS wil wonen betaalbaar houden en institutionele beleggers, commerciële verhuurders, hun koepels en lokale en Rijksoverheden aanspreken op hun verantwoordelijkheden en hun mogelijkheden om opgelopen misstanden in de huisvesting op te lossen.

In september 2020 heeft de Federatie HCS een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Amsterdam voor het jaar 2021. Deze is verleend op 22 december 2020 en daarmee was de basis gelegd voor het succesvolle verslagjaar over 2021 van de Federatie HCS.

De subsidie is met name verleend omdat de huurders in de gereguleerde particuliere en vrije huursector in de kou stonden en de Federatie HCS daadwerkelijk aandacht wil besteden aan belangenbehartiging voor huurders buiten de sociale sector. Niemand anders komt voor deze groep op, op een wijze zoals de Federatie HCS dat sinds haar oprichting doet. De actualiteit heeft duidelijk gemaakt dat een eigen organisatie voor de vrije sector, door het verstrekken van subsidie van de gemeente, een levelled playing field moet krijgen.

Lees hier het jaarverslag van 2021

Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement, goedgekeurd d.d. 1 juli, aangepast en vastgesteld d.d. 4 oktober 2021

De Stichting staat ingeschreven in het handelsregister met KvK nummer 76266508

De IBAN van de Federatie is NL64 INGB 0007 2998 64

Wachtwoord Instellen