PERSBERICHT: Bevries de vrije sectorhuren in 2022 en 2023

Inflatie maakt huren onbetaalbaar. In januari steeg de inflatie naar 6,4%, terwijl deze in december 5,7% bedroeg.
De Federatie HCS stelt daarom ook voor, dat de Tweede Kamer ingrijpt om de huren voor de vrije sector in 2022 en 2023 te bevriezen. Daarnaast is de verdere regulering van de vrije sector (zoals doortrekken van het puntenstelsel) de enige oplossing voor de wooncrisis.

Facebook
Twitter
LinkedIn

PERSBERICHT: Bevries de vrije sectorhuren in 2022 en 2023

Inflatie maakt huren onbetaalbaar. In januari steeg de inflatie naar 6,4%, terwijl deze in december 5,7% bedroeg.
De Federatie HCS stelt daarom ook voor, dat de Tweede Kamer ingrijpt om de huren voor de vrije sector in 2022 en 2023 te bevriezen. Daarnaast is de verdere regulering van de vrije sector (zoals doortrekken van het puntenstelsel) de enige oplossing voor de wooncrisis.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inflatie maakt huren onbetaalbaar. In januari steeg de inflatie naar 6,4%, terwijl deze in december 5,7% bedroeg.

De verwachting van experts, zoals Klaas Knot (President van de Nederlandse Bank) is, dat de extreme inflatie tenminste tot het eind 2022 zal voortduren en dat er zeker tot medio 2023 een hogere inflatie dan gebruikelijk zal zijn. Volgens de Europese meetmethode bedraagt de inflatie in januari zelfs 7,6%. De extreme inflatiecijfers raken iedereen, maar in het bijzonder huurders in de vrije sector.

De reden daarvan is het feit dat de overheid sinds 2021 op basis van een wettelijke regeling de maximale huurprijsstijging heeft vastgesteld op inflatie + 1%. De regeling was bedoeld om de grote stijging die in de vrije sector bestonden te beperken. Door de extreme inflatie  heeft deze wet zijn werkingskracht verloren.

Voorstel Federatie:

De Federatie HCS heeft een oproep gedaan aan de Tweede Kamer om dit jaar in te grijpen en de huren voor de vrije sector in 2022 en 2023 te bevriezen.

Deze maatregel is noodzakelijk om de vele huurders die noodgedwongen in de vrije sector huren, te compenseren. Vergeten dreigt te worden dat door krimpende economie er een groot verlies van inkomsten is, terwijl de huren alleen maar blijven stijgen. Ook zitten veel ondernemers, ZZP’ers en gepensioneerden in de knel. Ze hebben allemaal te maken met een enorme inkomensval terwijl de uitgaven gewoon doorgaan.

 Voorzitter Wisso Wissing zegt hierover: “Wij vragen de Tweede Kamer om in te grijpen en de huren voor de vrije sector voor de komende jaren te bevriezen. Daarnaast is de verdere regulering van de vrije sector (zoals doortrekken van het puntenstelsel) de enige oplossing voor de wooncrisis “

Meer info: Wisso Wissing (voorzitter) 0654652190

De Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS) is een landelijke koepel van huurdersorganisaties en vertegenwoordigt de belangen van de huurders in de vrije sector. De Federatie wil een einde maken aan marktwerking bij volkshuisvesting en wil het woonrecht boven de marktwerking plaatsen. Ons doel daarbij is het normaliseren van de huren. De Federatie HCS is op 1 november 2019 opgericht. Meer informatie www.federatiehcs.nl

 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen