Huurverhoging in 2022

De maximale toegestane huurverhoging in 2022 is bekend voor huurders in de sociale en vrije huursector. In dit artikel vertellen wij meer over de huurverhoging, de uitzonderingen hierop en hoe huurders kunnen controleren wat de maximale huurverhoging in hun eigen situatie is.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Huurverhoging in 2022

De maximale toegestane huurverhoging in 2022 is bekend voor huurders in de sociale en vrije huursector. In dit artikel vertellen wij meer over de huurverhoging, de uitzonderingen hierop en hoe huurders kunnen controleren wat de maximale huurverhoging in hun eigen situatie is.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De maximale toegestane huurverhoging in 2022 is bekend voor huurders in de sociale en vrije huursector. In dit artikel vertellen wij meer over de huurverhoging, de uitzonderingen hierop en hoe huurders kunnen controleren wat de maximale huurverhoging in hun eigen situatie is.

 Sociale huursector

De maximale huurverhoging voor de meeste huurders in de sociale huursector is 2,3%. Een klein deel van huurders van een sociale huurwoning krijgt te maken met een grotere huurverhoging zoals een verhoging van €25,- voor huurders met een huurprijs onder de €300,- per maand of huurders met een hoger inkomen. Vorig jaar heeft de overheid besloten dat huren in de sociale huursector tot 30 juni 2022 niet verhoogd mogen worden. Dit betekent dat de huurverhoging pas op 1 juli 2022 kan in gaan.

Vrije huursector

De maximale huurverhoging is 3,3%. Dit percentage bestaat uit het gemiddelde inflatiecijfer van 2021 plus één procent extra. De huurprijs mag slecht één keer per jaar worden verhoogd.

 Dure huur, maar toch een sociale huurwoning

Huurders gaan er vaak van uit dat een dure huurwoning ook gelijk een vrije sector huurwoning is. Maar dit hoeft niet het geval te zijn. Als de huurwoning een sociale huurwoning was toen je er kwam wonen, is het ondanks de hoge huurprijs nog steeds een sociale huurwoning. In plaats van een verhoging van 3,3% mag de huurverhoging dan niet hoger zijn dan 2,3% en heeft u dezelfde rechten als alle andere bewoners van een sociale huurwoning. 

Wat is een sociale huurwoning?

Er zijn twee factoren die bepalen of een woning een sociale huurwoning is:

·      Ingangsdatum van het huurcontract

·      De huurprijs die in dit contract staat

Voor een huurder die in 2022 in een sociale huurwoning komt wonen mag de huurprijs maximaal € 763,47 voor sociale huurwoningen zijn, ongeacht de eigenaar van een woning. Het maakt niet uit of de verhuurder een woningcorporatie is, een particuliere eigenaar of een grote commerciële verhuurder. 

Is de huurprijs van een huurwoning nu hoger, dan kan een woning nog steeds een sociale huurwoning zijn op basis van het oorspronkelijk huurbedrag. Een huurder die in 2015 ging wonen in een sociale huurwoning van € 700,- woont nog steeds in een sociale huurwoning ook al is de huurprijs tegenwoordig een stuk hoger. Op de site van de overheid kunt u met een hulpmiddel controleren of u een sociale huurwoning of een vrijesectorwoning huurt. 

Uitzondering in de sociale sector

Een klein deel van huurders van een sociale huurwoning krijgt te maken met een andere huurverhoging. Het gaat hier om huurders met een kale huurprijs onder de €300,- per maand of huurders met een jaarinkomen boven de € 47.948 voor een eenpersoonshuishouden of € 55.486 voor een meerpersoonshuishouden. 

25 euro

  • Huurders met een kale huurprijs onder de €300,- per maand.

50 euro

  • Eenpersoonshuishoudens met een inkomen vanaf €47.948,-

  • Meerpersoonshuishoudens met een inkomen vanaf €55.486,-

100 euro

  • Eenpersoonshuishoudens met een inkomen vanaf €56.527,-

  • Meerpersoonshuishoudens met een inkomen vanaf €75.369,-

De nieuwe huurprijs mag nooit hoger zijn dan het bedrag dat is gekoppeld aan het aantal punten voor uw woning in het woningwaarderingsstelsel.

Op de site van de huurcommissie kunt u controleren wat het puntenaantal is voor een zelfstandige woning of een onzelfstandige woning, zoals een kamer of studio.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen