Brief aan Tweede Kamerleden

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Ten behoeve van de discussie in de Tweede Kamer over de huren die gepland staat op 8 februari a.s., willen wij u graag op de hoogte stellen van het standpunt van de Federatie Huurders Commerciële Sector (HCS).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Brief aan Tweede Kamerleden

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Ten behoeve van de discussie in de Tweede Kamer over de huren die gepland staat op 8 februari a.s., willen wij u graag op de hoogte stellen van het standpunt van de Federatie Huurders Commerciële Sector (HCS).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Ten behoeve van de discussie in de Tweede Kamer over de huren die gepland staat op 8 februari a.s., willen wij u graag op de hoogte stellen van het standpunt van de Federatie Huurders Commerciële Sector (HCS).

De Federatie HCS bestaat uit huurdersverenigingen uit de vrije [1] sector en wij willen een einde maken aan buitensporige huurontwikkeling en niet alleen iets doen voor nieuwe huurders maar ook voor de honderd duizenden bestaande huurders uit de commerciële huursector.

In de discussie over hoogte van de huren zijn wij van mening dat, door de uit de hand gelopen huurontwikkeling, de commerciële sector gebaat zou zijn bij de volgende maatregelen:

 ·      Het van toepassing verklaren van de WWS punten systematiek voor de vrije sector.
Wij willen naar 300 punten. Daarbij tevens sprake zou moeten zijn van ontkoppeling van de WOZ
waarde aan dat puntenstelsel.
·       Zolang er een overspannen markt is geen verhoging van huur maar bevriezing of zelfs verlaging en
ook niet bij mutaties waardoor woningen voor nieuwe huurders onnodig extra duur worden.
·       Huurbevriezing bij energielabels A t/m C en huurverlaging bij labels D en lager om
verduurzamingsmaatregelen in deze sector te stimuleren.
·       Wij willen duidelijk maken dat zelfs de 1% plus CPI zal leiden tot onacceptabele huurstijging.
·       De roep om een huurstop dient serieus genomen te worden.
·       Duidelijk zal moeten worden gemaakt dat wonen een grondrecht is en dat wij een einde willen maken
aan de ongebreidelde marktwerking.
·       Wij willen afspraken maken over transparantie van stichtingskosten, die moeten leiden tot
rendementen waarmee investeerders tevreden moeten en kunnen zijn. Het is duidelijk dat de
marktwerking van de afgelopen decennia alleen maar heeft geleid tot aanzienlijk hogere huren in de
bestaande woningvoorraad en niet heeft geleid tot de bouw van meer woningen.
·       Het aan de kaak stellen dat de gereguleerde woningen in de vrije sector/commerciële sector
momenteel vér boven de huurprijs zitten in vergelijk met de sociale huurwoningen van een
woningcorporatie. Dit moet gelijk gesteld worden.

De bizarre huurontwikkeling in de vrije sector is onder meer zichtbaar geworden aan de hand van de woningen van Bouwinvest op het Java-Eiland in Amsterdam. De huren van de 700 woningen die oorspronkelijk voor het middensegment gebouwd waren, zijn na het aflopen van de erfpachtafspraken in 2012 enorm verhoogd. In de periode 2012 – 2020 zijn de huren daar met 37% gestegen. Terwijl de CPI in dezelfde periode 15% bedroeg. Deze ontwikkeling is in bijna alle geliberaliseerde en gereguleerde complexen binnen de commerciële sector zichtbaar.

Alhoewel de beperking van de huurverhoging van max 1% plus CPI een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie, is het zeker geen oplossing voor het probleem. De huren van de commerciële sector woningen zijn de laatste 10 jaar al dusdanig gestegen dat alleen een uitbreiding van de WWS systematiek tot 300 punten en huurbevriezing c.q. verlaging daar soelaas zal bieden.

Wij treden gaarne in overleg met u.

Met vriendelijke groet,

Wisso Wissing, voorzitter

[1] Wij gebruiken i.p.v. “vrije” sector, liever de term commerciële sector omdat de commerciële sector naast de vrije sector ook de gereguleerde sector binnen de commerciële huursector omvat.

 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen