Bezwaar maken tegen huurverhoging kan lonen

Douwe Zeilmaker aan het woord:
Als huurder van een gereguleerde woning in de Amsterdamse wijk Mijndenhof, had ik bij mijn verhuurder Vesteda bezwaar aangetekend tegen de mij opgelegde huurverhoging per 1 juli 2020.

Brief aan Tweede Kamerleden

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Ten behoeve van de discussie in de Tweede Kamer over de huren die gepland staat op 8 februari a.s., willen wij u graag op de hoogte stellen van het standpunt van de Federatie Huurders Commerciële Sector (HCS).

Wachtwoord Instellen