Bezwaar maken tegen huurverhoging kan lonen

Douwe Zeilmaker aan het woord:
Als huurder van een gereguleerde woning in de Amsterdamse wijk Mijndenhof, had ik bij mijn verhuurder Vesteda bezwaar aangetekend tegen de mij opgelegde huurverhoging per 1 juli 2020.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bezwaar maken tegen huurverhoging kan lonen

Douwe Zeilmaker aan het woord:
Als huurder van een gereguleerde woning in de Amsterdamse wijk Mijndenhof, had ik bij mijn verhuurder Vesteda bezwaar aangetekend tegen de mij opgelegde huurverhoging per 1 juli 2020.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Douwe Zeilmaker aan het woord:  

“Als huurder van een gereguleerde woning in de Amsterdamse wijk Mijndenhof, had ik bij mijn verhuurder Vesteda bezwaar aangetekend tegen de mij opgelegde huurverhoging per 1 juli 2020.                                                                                                                    

Vesteda had daarop de Huurcommissie ingeschakeld met verzoek een uitspraak te doen in deze zaak, maar daarbij verzuimd een verplicht voorschot aan leges te betalen; iets, dat uiterlijk 21 januari had moeten gebeuren.                                                                                                             

Als gevolg daarvan heeft de Huurcommissie het verzoek van Vesteda als niet-ontvankelijk verklaard. Vesteda had verzet kunnen aantekenen of de zaak aanspannen bij de kantonrechter. Zij heeft mij echter vandaag, donderdag 4 februari laten weten, af te zullen zien van verdere stappen en de oude huur te handhaven.

Zo blijkt maar weer dat bezwaar maken altijd kan lonen, linksom of rechtsom. “                                                                                                                                                                        
————————————————————————————-

De reactie van Vesteda:

Geachte heer Zeilmaker,

Graag geven wij een korte toelichting op de bijgesloten uitspraak van de huurcommissie op uw bezwaar tegen de huurverhoging per 1 juli 2020. Wij hebben uw bezwaar op 4 augustus 2020 verzonden naar de huurcommissie. Tegelijkertijd is verzuimd om binnen de gestelde termijn leges te betalen. Dat is een administratieve fout, maar hierdoor heeft er geen inhoudelijke behandeling van uw bezwaar kunnen plaatsvinden. Wij gaan overigens niet in verzet, dus uw huurprijs per 1 juli 2020 blijft 1.053,16 euro per maand.

 Met vriendelijke groet / Kind Regards,

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen