Op grond kun je bouwen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Op grond kun je bouwen

Facebook
Twitter
LinkedIn

In Nederland is er sprake van een aanzienlijk tekort aan woningen. Om dit probleem aan te pakken, is het noodzakelijk dat er een groot aantal nieuwe huizen wordt gebouwd. Dit vereist een significante verhoging van de nieuwbouwproductie. Voor een succesvolle realisatie hiervan moeten alle betrokken partijen, waaronder grondeigenaren, ontwikkelaars en afnemers, gezamenlijk in actie komen. Dit is de kernboodschap van het eindrapport ‘Op grond kun je bouwen’, opgesteld door de interdepartementale ambtelijke werkgroep Woningbouw en Grond. Het rapport, dat door minister De Jonge aan de Tweede Kamer is aangeboden, benadrukt het belang van beschikbare locaties, doordachte plannen en de bereidheid van alle partijen om van planvorming naar daadwerkelijke bouw over te gaan. Dit alles is essentieel om het woningtekort in Nederland effectief aan te pakken.

Download het rapport: https://open.overheid.nl/documenten/9a9d6067-0b34-40ba-b542-6c7954266cfc/file

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen