Nieuwsbrief mei 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn

Federatie in gesprek met de gemeente Utrecht

Op uitnodiging van de gemeente Utrecht heeft de federatie gesproken met een tweetal medewerkers wonen. Dit gesprek was ter voorbereiding van de op te stellen nieuwe Woonvisie Utrecht. Gesproken is over nieuw te bouwen woningen in zowel de sociale als de vrije sector (midden huur), langjarige handhaving in de betreffende categorie en aandacht voor doorstroming. Voorlichting aan de inwoners over huurbeleid, ondersteuning bij huurproblemen, handhaving Wet goed verhuurderschap en stimulering van huurders-/bewonersorganisaties.

Behandeling Wet betaalbare huur

De Federatie heeft alle senatoren in de Eerste Kamer middels een uitvoerige brief gevraagd vooral voor deze wet te stemmen. De volledige brief vindt u op onze website. 

Jaarlijkse aanpassing huren

info@federatiehcs.nl

Heeft u inmiddels een melding gekregen van uw verhuurder over de komende huuraanpassing per 1 juli 2024? Laat het ons weten met welk percentage de huur omhoog gaat en waarom. U kunt uw reactie sturen naar info@federatiehcs.nl.

Wet goed verhuurderschap: een overzicht

De Wet goed verhuurderschap is ontworpen om ongewenste verhuurpraktijken aan te pakken en te voorkomen. Deze wet biedt helderheid voor zowel verhuurders als bemiddelaars en beschermt huurders tegen misstanden. De wet omvat drie kernonderdelen: landelijke algemene regels, de verhuurvergunning en het gemeentelijke meldpunt.

Landelijke algemene regels

Deze regels stellen financiële en gedragsnormen vast voor verhuurders en bemiddelaars, zoals het beperken van de borg tot maximaal twee maanden huur en het verbod op intimidatie en discriminatie. Specifieke regels zijn er ook voor de verhuur aan arbeidsmigranten. Gemeenten hebben de bevoegdheid om bij overtredingen in te grijpen met maatregelen zoals waarschuwingen, boetes of in extreme gevallen het overnemen van het beheer van een woning.

Verhuurvergunning

Gemeenten kunnen kiezen om een vergunningsplicht in te voeren voor de verhuur van woonruimte, met specifieke voorwaarden voor reguliere woonruimte en verblijfsruimte voor arbeidsmigranten. Voorwaarden kunnen variëren van het vereisen van een onderhoudsplan tot het naleven van het woningwaarderingsstelsel. Overtreding van de vergunningsplicht kan leiden tot intrekking van de vergunning.

Gemeentelijk meldpunt

Vanaf 1 januari 2024 moeten gemeenten een meldpunt hebben waar klachten over verhuurgedrag kunnen worden ingediend. Dit meldpunt dient als een centraal punt voor huurders en woningzoekenden om misstanden te rapporteren, die vervolgens door de gemeente kunnen worden aangepakt. Meldingen die niet onder de wet vallen, worden doorverwezen naar de juiste instantie.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen