Servicekosten

Oer servicekosten.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Servicekosten

Oer servicekosten.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Sterke stijging geschillen servicekosten

In 2023 is het aantal geschillen over servicekosten dat bij de Huurcommissie is ingediend, aanzienlijk toegenomen. Met een stijging van meer dan 60% overschreed het aantal gestarte zaken de 3.800. Opvallend is dat in 90% van de gevallen tegen particuliere verhuurders, de uitspraak in het nadeel van de verhuurder is. Hoewel huurders ook vaak in het gelijk worden gesteld in zaken tegen woningcorporaties, ligt dit percentage met 58% iets lager.

Specifieke voorwaarden voor servicekosten

Een belangrijk aandachtspunt binnen de geschillen betreft de voorwaarden waaronder kosten voor gemeenschappelijke ruimten in de servicekosten mogen worden opgenomen. Dit is alleen toegestaan als er een specifieke dienstverleningsovereenkomst tussen de verhuurder en de huurders bestaat. Dit roept vragen op over de toepasbaarheid van deze regel op gemeenschappelijke heetwatervoorzieningen. Daarnaast bestaat er onzekerheid onder huurders of verhuurders de overheidsbijdrage voor energiekosten wel voldoende doorberekenen aan de huurders.

Toekomstige regulering en sancties

Gemeenten hebben de bevoegdheid om boetes op te leggen aan verhuurders die de afrekening van servicekosten niet correct uitvoeren. Verder wordt verwacht dat in 2025 een nieuw besluit van kracht wordt dat de lijst van posten die als servicekosten mogen worden doorberekend, zal beperken. Dit besluit is bedoeld om meer duidelijkheid en eerlijkheid in de afhandeling van servicekosten te brengen, wat de relatie tussen huurders en verhuurders ten goede zou moeten komen.

Bronvermelding Jan Kok

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen