Stemadvies aan senatoren van de Eerste Kamer over Wet betaalbare huur

De senatoren gaan stemmen over de Wet betaalbare huur...
Facebook
Twitter
LinkedIn

Stemadvies aan senatoren van de Eerste Kamer over Wet betaalbare huur

De senatoren gaan stemmen over de Wet betaalbare huur...
Facebook
Twitter
LinkedIn

Zeer geachte Senator,

Hopelijk gaat u stemmen over de Wet betaalbare huur.

Van u hangt af of huurders van 300.000 woningen een eerlijke huur gaan betalen. ‘Eerlijk’ in die zin dat ze dan betalen voor wat ze geleverd krijgen. En niet te veel betalen omdat een woning een schaars goed is, omdat de vraag het aanbod veruit overstijgt. Deze ‘economische natuurwet’ is ten nadele van:

  • jonge starters, die nu een hele levensfase tien of meer jaren in hun ontwikkeling moeten opschuiven;
  • professionele middengroepers die nu uren in de file staan naar hun werk omdat ze zich geen woning in de stad kunnen veroorloven. Huurders betalen tot meer dan 40% van hun besteedbaar inkomen voor wonen (ING Research);
  • ouderen die aarzelen om door te stromen om grote woningen voor anderen vrij te maken, omdat hun toekomstige huurprijs ongewis is en ze onvoldoende ‘appeltjes voor de dorst’ hebben om die gok te wagen.

Deze en andere groepen zouden beter geholpen zijn als de prijsregulering in de Wet betaalbare huur zou worden doorgetrokken in de richting van 300 punten en de WOZ wordt geminimaliseerd.

Emotioneel bezwaar tegen de wet volgens tegenstanders: “hij tast het eigendomsrecht aan.” Eigendom is toch in de eerste plaats een juridisch begrip. eigendom is niet geheel onbeperkt. eigendom wordt altijd beperkt door rechten van anderen, door wettelijke voorschriften en ongeschreven recht. Evenmin bestaat er een ‘recht op rendement.’ (rendement uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst). Wel is er artikel 22 van de Grondwet die zegt: “Bevorderen van voldoende woongelegenheid is een voorwerp van zorg voor de overheid.” Deze opdracht is ingebed in de zorg voor de volksgezondheid. Gezien de breed erkende woningnood en de arm-makende huurbedragen, die wegens krapte in de vrije markt te vragen zijn, is van een gezonde situatie geen sprake.

Terwijl iedereen aan z’n klompen kon aanvoelen dat de Wet betaalbare huur er hoe dan ook uiteindelijk gaat komen, heeft de dreigende grootschalige “uitponding” in de periode 2021-2023 zeker niet plaatsgevonden. (CBS).

Aanpassingen die vanuit de vastgoedsector werden gewenst, zijn in de nieuwe wet opgenomen: Nieuwbouw opslag en waardering van verduurzaming. Ook is er perspectief op verlaging van overdrachtsbelasting en komt er onderzoek naar aanpassing van indexatie van de Woning Waarderingstabel. Voor zittende huurders is niets geregeld, de WOZ blijft een blok aan hun been. allemaal punten ten nadele van huurders. Allemaal punten waar de vastgoedsector met tevredenheid naar kijkt. (NEPROM).

Houdt u bij het bepalen van de behandeling van de wet en bij het uitbrengen van uw stemming rekening met het leed van heel veel gewone mensen die òf geen woning kunnen krijgen, òf deze niet kunnen betalen, of een oneerlijk hoge huur moeten betalen.

De FHCS is een netwerkorganisatie voor huurders in de commerciële huursector. Als belangenbehartiger probeert de FHCS het belang van huurders in de commerciële huursector te behartigen, onder meer via voorstellen en gevraagde en ongevraagde reacties en advies op (voorgenomen) beleid.

Met vriendelijke groet,

Namens Federatie Huurders in de Commerciële Sector,

Ger van der Pluijm, voorzitter 

gervdp@federatiehcs.nl

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen