Zeer geachte Senator…

Een brief aan de senatoren die gaan stemmen over de Wet betaalbare huur
Facebook
Twitter
LinkedIn

Zeer geachte Senator…

Een brief aan de senatoren die gaan stemmen over de Wet betaalbare huur
Facebook
Twitter
LinkedIn

U gaat stemmen over de Wet betaalbare huur.

Van u hangt af of huurders van 300.000 woningen een eerlijke huur gaan betalen. ‘Eerlijk’ in die zin dat ze
dan betalen voor wat ze geleverd krijgen. En niet te veel betalen omdat een woning een schaars goed is,
omdat de vraag het aanbod veruit overstijgt. Deze ‘economische natuurwet’ is ten nadele van:
● jonge starters, die nu een hele levensfase tien of meer jaren in hun ontwikkeling moeten opschuiven;
● professionele middengroepers die nu uren in de file staan naar hun werk, of die nu als stedeling
uitwijken naar het platteland en daar de kansen op een betaalbare woning verkleinen voor
boerenzonen en -dochters;
● ouderen die aarzelen om door te stromen om grote woningen voor anderen vrij te maken, omdat hun
toekomstige huurprijs ongewis is en ze onvoldoende ‘appeltjes voor de dorst’ hebben om die gok te
wagen

Deze en andere groepen zouden beter geholpen zijn als de prijsregulering in de Wet betaalbare huur zou
worden doorgetrokken in de richting van 300 punten en de WOZ wordt geminimaliseerd.
Uw woordvoerster in de Tweede Kamer heeft als belangrijkste bezwaar tegen de wet genoemd: “hij tast
het eigendomsrecht aan.” Zeker in uw kringen is dit een argument met een grote gevoelswaarde. Wij
begrijpen dat heel goed. Maar het is toch in de eerste plaats een juridisch begrip. Eigendom is niet geheel
onbeperkt. Eigendom wordt altijd beperkt door rechten van anderen, door wettelijke voorschriften en
ongeschreven recht. Evenmin bestaat er een ‘recht op rendement’.
Wel is er artikel 22 van de Grondwet die zegt: “Bevorderen van voldoende woongelegenheid is een
voorwerp van zorg voor de overheid”. Deze opdracht is ingebed in de zorg voor volksgezondheid.
Gezien de breed erkende woningnood en de arm-makende huurbedragen, die wegens krapte in de vrije
markt te vragen zijn, is van een gezonde situatie geen sprake.
We hebben inmiddels begrepen dat de inbreng van uw woordvoerster in eigen kring een beetje als
‘lichtgewicht’ is beoordeeld. Dit in tegenstelling tot de bijdrage van bijvoorbeeld de SGP, die de positie van kleine woningverhuurders had geanalyseerd en met constructieve gedachten op de proppen kwam.

Afrondend: Houd u bij het bepalen van uw stem rekening met het leed van heel veel gewone mensen die
óf geen woning kunnen krijgen, óf deze niet kunnen betalen óf een oneerlijk hoge huur moeten betalen.
De FHCS is een netwerkorganisatie voor huurders in de commerciële huursector. Als belangenbehartiger
probeert de FHCS het belang van huurders in de commerciële huursector te behartigen, onder meer via
voorstellen en gevraagde en ongevraagde reacties en advies op (voorgenomen) beleid.

Met vriendelijke groet,
Namens Federatie Huurders in de Commerciële Sector,

Janhuib Blans, bestuurslid (06-54796025)
www.federatiehcs.nl

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen