Nieuwsbrief februari 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn

Onterechte huurverhoging

Eind februari heeft het TV programma Radar samen met de Woonbond aandacht besteed aan het huurverhogingsbeding dat sinds afgelopen jaar ter discussie staat. Ook ons bestuurslid Tom Spel is daarin geïnterviewd. Diverse rechters hebben uitgesproken dat het beding strijdig is met Europese wetgeving. Er loopt een procedure via de Hoge Raad dus is het afwachten wat daaruit komt. Mocht u alvast richting uw verhuurder bij voorbaat aangeven het betreffende beding af te wijzen dan kunt u dat via overleg of schriftelijk al kenbaar maken. Binnenkort hoopt de Federatie een voorbeeld bezwaarbrief  aan te reiken dat tot stand is gekomen met een huurrechtadvocaat via Huurdersvereniging Java.

 

https://radar.avrotros.nl/artikel/fragment-onterechte-huurverhoging-60250

Grote onzekerheid jaarlijkse huurverhoging

Door het uitblijven van besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer over de Wet betaalbare huur zijn verhuurders voorzichtig in het aankondigen van de jaarlijkse huurverhoging. Zo heeft Vesteda haar huurders laten weten dat los van de huidige onduidelijke situatie zij dit jaar voornemens zijn de huren van de geliberaliseerde woningen met max. 4% te verhogen afhankelijk van het uiteindelijke inflatiecijfer van maart dit jaar. De volledige aankondiging vindt u op de website in de aangeslotenen sectie. Bouwinvest heeft laten weten nog geen besluit te hebben genomen.

 

Federatie in gesprek met de Rotterdamse wethouder Wonen

De Rotterdamse wethouder Wonen, Chantal Seegers (D66), heeft een delegatie van Recht op de Stad (waarin de Federatie deelneemt) uitgenodigd voor een gesprek in maart over de in behandeling zijnde Woonvisie. Ger van der Pluijm zal hieraan namens de Federatie deelnemen. 14 maart a.s. wordt de Woonvisie in de gemeenteraad behandeld. Op 7 maart a.s. zullen de deelnemers aan Rods in een bijeenkomst een aantal moties voorbereiden die aan de gemeenteraadsfracties wordt aangeboden.

 

GL/PvdA heeft haar verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen uitgebracht

Op het gebied van huisvesting staat daarin het volgende:

Er komt een Europees Crisisplan voor de aanpak van de wooncrisis en een Eurocommissaris verantwoordelijk voor het recht op huisvesting. We zetten vol in op het aan banden leggen van speculatie op de woningmarkt door grote investeringsfondsen zoals Blackstone via Europese wetgeving op vlak van banken, kapitaalmarkten, staatssteun, begroting, belasting en hypotheken. De nieuwe regels voor data-uitwisseling over vakantieverhuur worden snel uitgerold en steden die regels voor vakantieverhuur via platforms als Airbnb en Booking uitrollen worden niet langer tegengewerkt, maar ondersteund. Sociale huisvesting wordt gestimuleerd via Europese financiering en door de hindernissen weg te werken die Europese marktregels nu opwerpen bij de bouw van sociale huisvesting. De EU draagt met financiering en uitwisseling over housing first bij aan het stevig doen dalen van dakloosheid in Europa.

Hopelijk volgen meer partijen deze lijn.

 

 

Stijging prijzen koopwoningen

De prijzen van koopwoningen zijn weer in de lift. Een stijging van 5% tot 8% wordt door diverse makelaars geconstateerd. Dit gaat een nog grotere druk leggen op de vraag naar huurwoningen omdat veel kopers zich die prijzen niet kunnen veroorloven in combinatie met de huidige hypotheekrente.

 

Kosten website huurdersvereniging

Onlangs kreeg een huurdersvereniging van haar verhuurder/eigenaresse  te horen dat de kosten om een website in gebruik te nemen niet voor vergoeding in aanmerking komt omdat zij vindt dat een website niet noodzakelijk is voor het functioneren van een huurdersvereniging. In ons huidige digitale tijdperk een erg ouderwets standpunt. Heeft u als huurdersvereniging en/of bewonersorganisatie een website in de lucht en wordt die via de jaarlijkse vergoeding door verhuurder (mede) bekostigd? Zo ja laat het ons dan weten. (info@federatiehcs.nl).  Heeft u een soortgelijke negatieve ervaring laat het ons dan ook weten.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen