Gluurclaim

Wat is de gluurclaim?
Facebook
Twitter
LinkedIn

Gluurclaim

Wat is de gluurclaim?
Facebook
Twitter
LinkedIn

Huurt U een gereguleerde (sociale sector) woning van een
particuliere verhuurder?

De Woonbond ziet niet af van een proefprocedure zoals is gesuggereerd door de
Belastingdienst. Met een brief aan huurders wees het ministerie van financiën afgelopen maand de
ingediende schadeclaims af. Als onderbouwing schrijft het ministerie dat “een
proefprocedure met de Woonbond niet van de grond is gekomen.” Dit berust op een
misverstand, omdat er nog helemaal geen gesprek hierover tussen de Woonbond en
de Belastingdienst heeft plaatsgevonden.
Wat is de gluurclaim?
Eind 2022 bevestigde de Hoge Raad eerdere uitspraken van lagere rechters: van 1
maart 2013 tot 1 april 2016 had de Belastingdienst géén informatie over het inkomen
van huurders aan verhuurders mogen geven. Omdat dit toch gebeurd is, hebben veel
huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging voor de kiezen gekregen. Helaas
hebben rechters nog steeds geen oordeel gegeven over een eventuele financiële
compensatie. Daardoor is het onzeker of de Belastingdienst schadevergoeding moet
betalen aan huurders.
Duidelijkheid door proefproces
Om duidelijkheid te krijgen is de Woonbond bezig om met enkele huurders een
proefprocedure te starten. Dit houdt in dat een paar huurders die al eerder bij de
Belastingdienst om schadevergoeding vroegen hun zaak laten toetsen door een
rechter. De uitspraak in dat proces moet ook uitsluitsel geven voor andere huurders.
Nog geen definitieve uitkomst
In tegenstelling tot wat in de brief van het ministerie staat, loopt de procedure dus
nog. Daarom is er nog geen uitsluitsel over de eventuele schadevergoeding. Houd
de website in de gaten om het laatste nieuws hierover te lezen.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen