WOZ-waarde koopwoningen in de grote steden flink gestegen, de kans op een meevaller voor sociale huurders

Als huurder van een sociale huurwoning heb je er belang bij te weten wat de WOZ-waarde is van je woning. De WOZ-waarde heeft invloed op de maximaal toegestane huurprijs volgens het puntenstelsel. Vind je de WOZ-waarde te hoog? Dan kun je bezwaar maken. Als de WOZ-waarde naar aanleiding van je bezwaar wordt verlaagd, gaat ook de maximaal toegestane huurprijs omlaag.
Facebook
Twitter
LinkedIn

WOZ-waarde koopwoningen in de grote steden flink gestegen, de kans op een meevaller voor sociale huurders

Als huurder van een sociale huurwoning heb je er belang bij te weten wat de WOZ-waarde is van je woning. De WOZ-waarde heeft invloed op de maximaal toegestane huurprijs volgens het puntenstelsel. Vind je de WOZ-waarde te hoog? Dan kun je bezwaar maken. Als de WOZ-waarde naar aanleiding van je bezwaar wordt verlaagd, gaat ook de maximaal toegestane huurprijs omlaag.
Facebook
Twitter
LinkedIn

De WOZ-waarde van 1 januari 2023 wordt gebruikt om voor koopwoningen de onroerendezaakbelasting voor 2024 te berekenen. Die WOZ-waarde is in Nederland gemiddeld met 16% fors gestegen, omdat in 2022 de woningprijzen flink hoger zijn geworden.
Of dat voor huiseigenaren een hogere ozb oplevert, is aan de gemeenten: zij kunnen hun belastingtarief zo aanpassen dat het uiteindelijk te betalen bedrag minder hard stijgt dan de woningwaarde.
Voor huurders bij een woningcorporatie ligt de gemiddelde stijging nog iets hoger: 18%. En in Amsterdam steeg de WOZ-waarde van sociale huurwoningen in 2022 met maar liefst bijna 22%.
Redenen dat de WOZ-waarden van sociale huurwoningen bovengemiddeld hard stijgen:
– Verbeteren woningportefeuille corporaties: slechte woningen worden gesloopt, nieuwe woningen worden gebouwd, bestaande woningen worden verduurzaamd.
– Sociale huurwoningen zijn vaak relatief klein en hun WOZ-waarde neemt sneller toe dan die van grote woningen.
– De woningprijzen zijn het hardst gestegen in stedelijk gebied, waar juist relatief veel sociale huurwoningen staan.
Bezwaar maken tegen die WOZ-waarde kan huurders in de gereguleerde sector honderden euro’s per jaar schelen. Want een verlaging van de WOZ-waarde kan, zeker als je verhuurder de maximale huur volgens het puntenstelsel rekent – zelfs als die een 33% WOZ-cap toe moet passen -, een lagere maximale huur inhouden.

Controleer de WOZ-beschikking van de gemeente in januari of februari 2024. Is de WOZ-waarde inderdaad te hoog? Maak dan bezwaar tegen de WOZ-beschikking.

De Woonbond heeft een gratis modelbrief die je kunt gebruiken voor je bezwaar.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen