Huurders buiten beeld

Douwe houdt zijn hart vast...
Facebook
Twitter
LinkedIn

Huurders buiten beeld

Douwe houdt zijn hart vast...
Facebook
Twitter
LinkedIn

Huurders buiten beeld

Erg teleurstellend vind ik, dat naast de VVD en de BBB, ook Omtzigt, zich toch opwerpend als de grote voorvechter van bestaanszekerheid, tegen de door de SP ingediende motie stemde om de forse huurverhogingsvoorstellen voor 2024 van demissionair minister De Jonge af te blazen. En nu zie ik ook dat het Sociaal Cultureel Planbureau in haar analyse van de verkiezingsprogramma’s wonen niet als belangrijk thema heeft meegenomen.

Daarnaast blijkt uit de tot nu toe gevoerde debatten dat het vrijwel alleen maar gaat over het aanpakken van het woningtekort, waarbij het beperken van de immigratie vaak als oplossing wordt gezien. Maar de steeds verder oplopende huren, waar huurders in de vrije sector en in de gereguleerde sector al jaren onder zuchten, blijven buiten beeld.

Ik hou als huurder mijn hart vast.

Douwe Zeilmaker, Amsterdam  

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen