Nieuwsbrief december 2023

Bestuurssamenstelling FHCS per 1 januari 2024 | Postercampagne | Huurdersnetwerk Amsterdam | Bezoek speciale VN Rapporteur | Website Federatie HCS |
Facebook
Twitter
LinkedIn

Bestuurssamenstelling FHCS per 1 januari 2024

In de vergadering van december 2023 heeft het bestuur de verdeling van bestuursfuncties per 1-1-2024 vastgesteld:

  • Bestuursleden: Janhuib Blans, Flora te Riet en Douwe Zeilmaker

  • Secretaris: Jan van den Berg

  • Penningmeester: Tom Spel

  • Voorzitter: Ger van der Pluijm

Postercampagne

In november 2023 heeft de federatie HCS in Amsterdam een postercampagne gehouden met aandacht voor het in te voeren nieuwe puntenstelsel, waardoor ook de midden huur beter gereguleerd zou kunnen worden. Op de posters staat een QR-code waarmee men op de website de eigen puntentelling kan vaststellen en mede daardoor de mogelijk maximale huurprijs. Veel mensen hebben daar gebruik van gemaakt en dan blijkt dat de gevraagde huur vaak hoger is dan de maximaal toegestane. Deze controle is nog steeds mogelijk door de QR-code te scannen of op onze website naar de betreffende informatie te gaan.

Huurdersnetwerk Amsterdam

In 2021 tekenden 8 bewonerscommissies en huurdersverenigingen in Amsterdam, welke zijn aangesloten bij de FHCS, de Samenwerkingsovereenkomst met het Huurdersnetwerk Amsterdam.

Met ingang van 1 januari 2024 is de Stichting HNA overgegaan in een vereniging. Jan van den Berg, voorzitter van de bewonerscommissie Boston en tevens secretaris van de FHCS, zit in het bestuur van de Vereniging HNA.

Het is van belang dat ook huurders vanuit de vrije sectorgoed zijn vertegenwoordigd in de Vereniging HNA en er hun stem laten horen.

Amsterdamse huurders kunnen lid worden van het HNA, maar ook huurdersorganisaties. Voor meer informatie klik op de knop.

Bezoek speciale VN rapporteur:

De Speciale VN-Rapporteur voor het recht op adequate huisvesting, Mr. Balakrishnan Rajagopal, heeft begin december 2023 een bezoek gebracht aan Nederland en daarbij onder andere in Rotterdam een informatief overleg met betrokken civil society organisaties gehouden. Ook de Federatie HCS was daarvoor uitgenodigd. De Federatie HCS heeft de rapporteur gewezen op de rechtsongelijkheid die in Nederland bestaat tussen de diverse soorten huurders, te weten  gereguleerde huurders, vrije sector huurders, zittende huurders en nieuwe huurders. De Federatie HCS heeft de VN-Rapporteur verzocht in zijn op te stellen aanbevelingen die rechts ongelijkheid aan de kaak te stellen.

Website Federatie HCS

Onze nieuwe website wordt steeds beter bezocht, maar de aangeslotenen weten helaas de weg nog niet altijd te vinden. Het speciale aangesloten gedeelte is nog niet gevuld en volledig operationeel maar wij roepen u op om al zoveel mogelijk info over het reilen en zeilen van UW huurders organisatie daar te melden. Adviezen over aangekondigde huurverhogingen e.d. zijn altijd zeer nuttig  omdat andere aangeslotenen dan kunnen lezen welke argumenten u gebruikt en die zo mogelijk overnemen. Daarmee helpt u elkaar! Daarnaast zijn wij bezig meer specifieke info te plaatsen in dat besloten gedeelte alsmede een archief op te bouwen van interessante documentatie.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen