Wettelijke instelling staffelhuur

Ons bestuurslid Douwe Zeilmaker stelt raadsleden van Amsterdam voor om wettelijk te komen tot de instelling van een soort van staffelprincipe, d.w.z. het procentueel korting verlenen op de huur, afhankelijk van het aantal jaren dat huurders hun woning huren, of hen in ieder geval niet meer te belasten met de jaarlijkse huurverhoging.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wettelijke instelling staffelhuur

Ons bestuurslid Douwe Zeilmaker stelt raadsleden van Amsterdam voor om wettelijk te komen tot de instelling van een soort van staffelprincipe, d.w.z. het procentueel korting verlenen op de huur, afhankelijk van het aantal jaren dat huurders hun woning huren, of hen in ieder geval niet meer te belasten met de jaarlijkse huurverhoging.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Onderwerp: wettelijke instelling staffelhuur

Geachte raadsleden,

Graag willen wij u als HBV Mijndenhof het volgende idee of suggestie onder de aandacht brengen.

In vele huurwoningcomplexen bestaan huurders die al vanaf de oplevering. of in ieder gevallen tientallen jaren. woonachtig zijn in hun huurwoning.

Als het een koopwoning had betroffen hadden zij de koopsom al hoog en breed afgelost.

In plaats daarvan worden zij nog steeds ieder jaar opnieuw geconfronteerd met een huurverhoging. Dat voelt aan als onrechtvaardig.

Zou het wellicht een idee zijn om ten aanzien van deze huurders, die gezien de huidige omstandigheden niet eens in staat zijn om te verhuizen, wettelijk te komen tot de instelling van een soort van staffelprincipe, d.w.z. het procentueel korting verlenen op hun huur, afhankelijk van het aantal jaren dat zij hun woning huren, Of hen in ieder geval niet meer te belasten met de jaarlijkse huurverhoging?   

Graag zien wij van u reacties tegemoet

Alvast hartelijk dank

Namens 

De HBV Mijndenhof

Douwe Zeilmaker

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen