Open brief aan minister Hugo de Jonge m.b.t. de aangekondigde huurverhoging

Buitengewoon raadslid gemeente Zeist, mevrouw Van Lunteren, stuurt minister De Jonge een open brief.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Open brief aan minister Hugo de Jonge m.b.t. de aangekondigde huurverhoging

Buitengewoon raadslid gemeente Zeist, mevrouw Van Lunteren, stuurt minister De Jonge een open brief.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Geachte minister, Geachte heer De Jonge, 

Bijgaand stuur ik u bijgevoegde Open brief, welke ook naar alle redacties van alle kranten en actualiteitenrubrieken in Nederland is gestuurd. 

U heeft afgelopen week met uw aankondiging om de huren met 5,8% te verhogen, praktisch heel hurend Nederland in paniek gekregen. Alsof er al niet genoeg armoede heerst en de voedselbanken de toeloop niet meer aankunnen. Over bestaanszekerheid gesproken…. 

Na het toeslagenschandaal en de problematiek rondom de aardgaswinning in Groningen, blijkt maar weer eens te meer dat deze overheid de grootste tegenstander van haar burgers is, daar waar zij als belangrijkste taak heeft juist haar burgers te beschermen. 

Ik roep u op om deze niet meer op te brengen huurverhoging, na alle exorbitante huurverhogingen die we de afgelopen jaren al gehad hebben, te schrappen. 

Dit bericht is naar uw LinkedIn account gestuurd. Wellicht houdt u die niet dagelijks bij. Uw e-mailadres is niet openbaar. Dat is ook de reden dat ik in deze mail helaas gebruik moet maken van het e-mailadres van uw woordvoerder.

Met vriendelijke groet, 

Chimène van Lunteren

Buitengewoon raadslid gemeente Zeist 

Noordweg 108

3704 GN  ZEIST

cvanlunteren10@hotmail.com

DE OPEN BRIEF

Zeist, 21 oktober 2023

Geachte minister, beste meneer De Jonge,


Met stijgende verbazing en ongeloof heb ik afgelopen week de debatten over Wonen via de
televisie gevolgd.
U stelde daar met een haast wel nonchalant gemak een huurverhoging voor van 5,8% voor
de gereguleerde huurwoningen en 4,9% huurverhoging voor de woningen in de vrije sector
en daarmee wilt u indirect de huurder op laten draaien voor het investeren in nieuwe
woningen. Ik wil me in deze brief even beperken tot die voorgestelde 5,8%.

 1. U verdedigde dit percentage door te zeggen dat alle mensen die een woning huren
  van een corporatie vorig jaar 0% huurverhoging hadden gekregen en dat er zelfs
  huurverlaging was geweest voor de allerarmsten onder deze groep. Prachtig
  natuurlijk. Nu bent u nog niet zo lang minister van dit departement waar
  volkshuisvesting onder valt en misschien bent u er (nog) niet van op de hoogte dat er
  honderdduizenden mensen een sociale huurwoning huren in de commerciële sector,
  van een grote beleggingsmaatschappij, zoals Vesteda bijvoorbeeld. Ik ben slechts één
  van die honderdduizenden. Het is niet zo dat verhuurders, zoals grote
  beleggingsmaatschappijen alleen maar huurwoningen in de vrije sector verhuren. Zij
  verhuren wel degelijk ook sociale woningen. Het nadeel van het huren van een
  dergelijke woning is, dat als je daar als sociale huurder ooit bent gestart, er geen
  subsidiabele huurgrens is, waardoor mensen met een al niet te hoog inkomen
  doorgaans veel meer huur betalen dan ze kunnen missen. En niet iedereen krijgt
  huurtoeslag, want veel werkenden zitten nét boven de grens.
  Dit betekent dat wij vorig jaar níet hebben kunnen genieten van die 0% huurverhoging waar
  u zo trots over sprak. Wij hebben 3,1% huurverhoging gekregen. En nu stelt u doodleuk voor
  dat die 5,8% er makkelijk van af kan in de gereguleerde sector. Ja, dank je de koekoek. Als je
  van een woningcorporatie huurt, valt het na die 0% van vorig jaar misschien nog wel mee,
  maar wij krijgen na die 3,1% van vorig jaar nu nog eens 5,8% te verstouwen. Concreet in mijn
  persoonlijke geval betekent dat een huurverhoging van € 51,– per maand. Dat is € 612,– per
  jaar méér aan huur. Hoeveel meer mensen wilt u nog de Voedselbank in jagen?
 2. Stel dat je het geluk hebt gehad dat je loon met 5,8% is gestegen, dan ben je dat dus
  meteen weer grotendeels kwijt aan de huur. Terwijl die loonsverhoging juist bedoeld
  was om de inflatie op te vangen, beter rond te kunnen komen, kortom om de
  bestaanszekerheid te verbeteren. Mijn bestaanszekerheid holt in ieder geval hard
  achteruit, want ik ben straks 42% van mijninkomen kwijt aan de huur.
 3. De maximale huurprijsgrens is vorig jaar in tegenstelling tot de huurverhoging niet
  met de gemiddelde loonstijgingen meegegaan en is juist weer wél omhooggegaan
  met de inflatie van 10%. Dus u verhoogt de huren met de gemiddelde loonstijging,
  maar de maximale huurprijsgrens weer niet! Dit is een ongewenste inconsequentie.
  Kijkt u maar de circulaires van vorig jaar en dit jaar.

Derhalve stelt ik voor dat u er nog es een nachtje over slaapt, voordat u die huurverhoging
van 5,8% concreet maakt, want honderdduizenden mensen kunnen niet meer slapen van de
zorgen over hun huur en weten niet waar zij in hemelsnaam dan naar toe moeten, want een
betaalbaar alternatief is er in Nederland niet te vinden.

Met vriendelijke groet
namens heel hurend Nederland,

Chimène van Lunteren
Buitengewoon raadslid in de gemeente Zeist
Noordweg 108
3704 GN  ZEIST
cvanlunteren10@hotmail.com

Cc per e-mail naar alle redacties van alle kranten en actualiteitenprogramma’s.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen