Nieuwsbrief september 2023

Nieuwe website Federatie Huurders Commerciële Sector en meer...
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nieuwe website Federatie Huurders Commerciële Sector

Op 13 september jl. is de vernieuwde website van de Federatie Huurders Commerciële Sector in de lucht gegaan. Naast een nieuw moderner uiterlijk is ook de leden sectie vernieuwd. U kunt daarop inloggen als aangeslotene van de Federatie Huurders Commerciële Sector en voor u relevante info vinden, een agenda en (nieuw) een discussie platform. U ontvangt binnenkort een email met uitleg hoe U de eerste keer kunt inloggen op deze aangeslotenen omgeving.

Graag nodigen wij U uit om ook meer gebruik te gaan maken van het onderdeel ‘uit onze kringen’ met info over wat er speelt binnen uw huurdersorganisatie en verhuurder/beheerder. U kunt dat altijd sturen naar: info@federatiehcs.nl of secretariaat@federatiehcs.nl. In de agenda staan voortaan ook de data vermeld van de bestuursvergaderingen (iedere 2e dinsdag van de maand). Heeft u een onderwerp dat u graag aan de orde wilt stellen geef dat dan tijdig door aan: secretariaat@federatiehcs.nl.

Samenwerking

In 2022 heeft een aantal Amsterdamse huurdersverenigingen en bewonerscommissies, welke ook zijn aangesloten bij de FederatieHCS, een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA).

Zij werken samen, voeren samen acties en HNA is de penvoerder in verband met de subsidie bij de gemeente Amsterdam. 

In april is de Vereniging HNA opgericht (voorheen was HNA een stichting), waarvan zowel  organisaties, maar ook individuele leden lid kunnen worden (zie website HNA).

Jan van den Berg zit als afgevaardigde van de FHCS in het oprichtingsbestuur.

Huurverhoging vrije sector op losse schroeven

Honderdduizenden huurcontracten zijn mogelijk in strijd met een Europese richtlijn. Een recente uitspraak waarin verhuurder Bouwinvest alle huurverhogingen aan een huurder terug moet betalen kan veel gevolgen voor andere huurders hebben.

De huurcontracten van Bouwinvest bevatten een artikel waarin de jaarlijkse huurverhoging wordt geregeld die volgens de rechter in strijd is met de Europese wetgeving en derhalve niet gebruikt mag worden. Door die uitspraak is het betreffende artikel niet rechtsgeldig en wordt buiten gebruik gesteld. Het gewraakte artikel 10 spreekt van een maandprijs index cijfer voor de consumenten index (CPI) en daarnaast een verhoging met maximaal 5% of een ander percentage afhankelijk van de datum van ingang. De Federatie Huurders Commerciële Sector adviseert huurders met een Bouwinvest-contract hun huurovereenkomst hierop na te kijken en zo nodig actie te ondernemen de doorgevoerde huurverhogingen van de afgelopen jaren ter

discussie te stellen bij Bouwinvest.

De Federatie Huurders Commerciële Sector is lid van de Woonbond

Met ingang van 1 oktober 2023 is de Federatie Huurders Commerciële Sector collectief lid geworden van de Woonbond. Hiermee bevestigt de Federatie HCS de nauwe samenwerking met de Woonbond en het geeft de Federatie meer mogelijkheden invloed uit te oefen op het te voeren beleid van de Woonbond.

Aanpassing woning waardering systeem WWS

De Tweede Kamer heeft de verdere afwikkeling van de wet betaalbare huur niet controversieel verklaard zodat de behandeling daarvan de komende maanden door kan gaan. Vooralsnog gaat het om een verhoging van de werking van het WWS -systeem naar 187 punten. De Federatie Huurders Commerciële Sector bereidt een poster campagne voor die huurders oproept hun WWS-punten te checken om daarmee zichtbaar te krijgen of de huidige huur niet te hoog is en de resultaten daarvan te melden bij de Federatie HCS.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen