Nieuwsbrief oktober 2023

Introductie puntensysteem nu ook voor huurders vrije sector aan de orde | Overbieden voor een huurwoning? | Verwachte toegestane huurstijgingen 2024 | Overlegwet
Facebook
Twitter
LinkedIn

Introductie puntensysteem nu ook voor huurders vrije sector aan de orde

Met posters op straat spoort de Federatie Huurders in de Commerciële Sector (FHCS) haar achterban aan om de ‘huur-check’ te doen. Tot mei 2024 begrenst de tijdelijke ‘wet Nijboer’ huurverhogingen. Daarna moet de Wet betaalbare huur van demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting het reguleren van huren in de middenhuur sector (tot ongeveer €1120,-) door toepassing van het woningwaarderingsstelsel (WWS, puntensysteem) dwingend maken. De huurder betaalt op dit moment in minstens veertig procent van de middenhuur woningen te veel als de kwaliteit van de woningen in ogenschouw wordt genomen. Een puntensysteem bestaat nu nog alleen in de sociale sector. Huurders in de vrije middenhuur sector moeten zich het puntensysteem nu gaan eigen maken. Vandaar de postercampagne.

Als behartiger van de belangen van huurders in de vrije sector dringt de FHCS aan op zeer spoedige behandeling van de wet in de Tweede Kamer. Over de Wet betaalbare huur brengt de Raad van State binnenkort advies uit. In de huidige samenstelling van de Kamer zal deze wet vrijwel zeker worden aangenomen. Om het belang van aanname van de wet nu, dan wel na de verkiezingen te onderstrepen, biedt de FHCS nu reeds huurders in de vrije sector de mogelijkheid te berekenen wat hun eerlijke huur zou moeten zijn als het huidige puntensysteem op hun woning gaat worden toegepast. Ze kunnen vervolgens beoordelen wat het gevolg is als in de Tweede Kamer eventueel wijzigingen worden aangebracht.

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector geweldig gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de 4 grote steden telkens gemiddeld €160,- per maand meer dan de vorige bewoners. Deze ‘huursprong’ bij woning wisseling heeft ervoor gezorgd dat voor huurders in de vrije sector de huren de afgelopen twintig jaar veel meer gestegen zijn dan in de sociale sector. Door de wet en het puntensysteem zullen verhuurders verplicht worden zich aan de maximale huurprijzen te houden. Door deze maatregelen zal de huurprijs van ruim 300.000 woningen met gemiddeld €190,- per maand omlaag gaan. De FHCS verlangt van de overheid dat de puntentelling niet alleen voor nieuwe huurcontracten, maar ook voor zittende huurders wordt toegepast.

“De postercampagne helpt huurders in de vrije sector te laten bekijken wat de eerlijke huur voor hun woning is. En laat zien wat het belang is dat de Wet betaalbare huur snel wordt aangenomen en dat deze wordt uitgebreid naar zittende huurders. Iedereen voelt op z’n klompen aan dat regulering door middel van puntentelling er gaat komen. Ook zittende huurders kunnen nu zien wat ze te veel betalen. Dat zet druk op de Kamer om de ongelijkheid tussen zittende huurders en nieuwe huurcontracten alsnog op te heffen”, zegt scheidend voorzitter Janhuib Blans van de FHCS.

Overbieden voor een huurwoning?

Het is niet illegaal om voor een huurwoning in de vrije sector te overbieden.

Soms wordt een eenmalig bedrag verzocht om voor een woning in aanmerking te komen. Vroegen noemden we dat sleutelgeld.
Onder andere de Woonbond ziet in het overbieden een argument om voor alle huurwoningen een maximumhuur in te voeren. Verhuurders dreigen wel met het verkopen van hun huurwoningen, maar feit is dat de particuliere verhuurmarkt de afgelopen jaren is verdubbeld.

Verwachte toegestane huurstijgingen 2024

Minister Hugo de Jonge informeert de Tweede Kamer vandaag in een Kamerbrief over de verwachte toegestane stijgingspercentages van de huren in de gereguleerde en vrije sector voor komend jaar. De huren in het gereguleerde segment (sociale huur) mogen vanaf 1 juli 2024 naar verwachting met maximaal 5,8% stijgen, omdat ze de huidige loonontwikkeling volgen. In het vrije segment is het laagste percentage van de loonontwikkeling of inflatie leidend voor de maximale huurverhoging. In die sector wordt voor 2024 een toegestane huurstijging van ongeveer maximaal 4,9% verwacht.

Definitieve toegestane stijgingspercentages in december 2023

De toegestane stijgingspercentages zijn een indicatie. Het tijdvak waarover de gemiddelde inflatie en loonontwikkeling wordt berekend is van december 2022 tot eind november 2023. In december 2023 worden de maximale huurverhogingspercentages definitief vastgesteld en bekendgemaakt. Dat gebeurt op basis van de daadwerkelijke gemiddelde CAO-loonstijging en consumenten-prijsindex (CPI) zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd. Het uiteindelijke percentage waarmee de huren in 2024 maximaal omhoog mogen, kan dus nog anders worden.

Overlegwet

De Federatie Huurders in de Commerciële Sector vraagt de minister dapper door te gaan op de ingeslagen weg van huurprijsregulering voor woningen tot 300 WWS punten. Voor zittende huurders én nieuwe huurders. Zonder uitzonderingsregels voor nieuwbouw in de commerciële vrije sector. Kortom: eerlijker huren.

Vastgoedeigenaren eisen bij de rechter compensatie omdat de ooit ingevoerde WOZ-waarde nog maar deels mag gaan meetellen in de puntentelling. Maar…de aanpassing in de puntentelling moet de huren eerlijker maken zodat niet langer geldt dat de huurhoogte wordt bepaald door wat de gek er (in zijn/haar woningnood bij schaarste) voor moet geven.

Eigenaren beroepen zich op eigendomsrecht. Daar wordt hier geen inbreuk op gepleegd! Anders dan eigenaren menen, bestaat er  geen “recht op rendement”. Als de return on investment je niet bevalt, moet je uit die handel stappen. Wel pleiten voor “marktwerking” als dat hoge huren oplevert, maar je hand ophouden als het tegenzit heeft niets te maken met ondernemen.

Als eigenaren gaan procederen tot het Europese Hof dan kan dat jaren vertraging geven. Dat is oneigenlijk gebruik van de weg naar de rechter. Ook voordat de rechter duidelijkheid heeft gegeven, kan de minister van Volkshuisvesting doorgaan met het reguleren van de huren.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen