Eerlijke huren

De Federatie Huurders in de Commerciële Sector vraagt de minister dapper door te gaan op de ingeslagen weg van huurprijsregulering voor woningen tot 300 WWS punten. Voor zittende huurders én nieuwe huurders. Zonder uitzonderingsregels voor nieuwbouw in de commerciële vrije sector. Kortom: eerlijker huren.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Eerlijke huren

De Federatie Huurders in de Commerciële Sector vraagt de minister dapper door te gaan op de ingeslagen weg van huurprijsregulering voor woningen tot 300 WWS punten. Voor zittende huurders én nieuwe huurders. Zonder uitzonderingsregels voor nieuwbouw in de commerciële vrije sector. Kortom: eerlijker huren.
Facebook
Twitter
LinkedIn

De Federatie Huurders in de Commerciële Sector vraagt de minister dapper door te gaan op de ingeslagen weg van huurprijsregulering voor woningen tot 300 WWS punten. Voor zittende huurders én nieuwe huurders. Zonder uitzonderingsregels voor nieuwbouw in de commerciële vrije sector. Kortom: eerlijker huren.

Vastgoedeigenaren eisen bij de rechter compensatie omdat de ooit ingevoerde WOZ-waarde nog maar deels mag gaan meetellen in de puntentelling. Maar… de aanpassing in de puntentelling moet de huren eerlijker maken, zodat niet langer geldt dat de huurhoogte wordt bepaald door wat de gek er (in zijn/haar woningnood bij schaarste) voor moet geven.

Eigenaren beroepen zich op eigendomsrecht. Daar wordt hier geen inbreuk op gepleegd! Anders dan eigenaren menen, bestaat er  geen “recht op rendement”. Als de return on investmentje niet bevalt, moet je uit die handel stappen. Wel pleiten voor “marktwerking” als dat hoge huren oplevert, maar je hand ophouden als het tegenzit heeft niets te maken met ondernemen.

Als eigenaren gaan procederen tot het Europese Hof dan kan dat jaren vertraging geven. Dat is oneigenlijk gebruik van de weg naar de rechter. Ook voordat de rechter duidelijkheid heeft gegeven, kan de minister van Volkshuisvesting doorgaan met het reguleren van de huren.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen