Nieuwsbrief juli 2023

Vertegenwoordiging in Vereniging HNA | Jan van den Berg, bestuurslid van de Federatie Huurders Commerciële Sector, heeft namens de FHCS zitting genomen in het oprichtingsbestuur van de Vereniging HNA | Van links naar rechts: Edith de Jong, Jaap Draaisma, Egon Hogedoorn en Jan van den Berg.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Rotterdam nodigt Federatie Huurders Commerciële Sector uit voor nadere invulling woonprogramma

Federatie Huurders Commerciële  Sector is uitgenodigd om aan te schuiven bij de dialoogtafels over Het Rotterdams Woonprogramma! Tijdens de dialoogtafels zal er door uiteenlopende Rotterdammers gezamenlijk gekeken worden naar dilemma’s en kansen rondom nieuw woonbeleid, waarna de opbrengst uit deze dialogen meegenomen wordt in het schrijven van het Rotterdams Woonprogramma.

FHCS is uitgenodigd voor deelname aan tafelnummer 2 – Meer en betaalbaar wonen: bestaande bouw en nummer 5 – Betere positie op de woningmarkt.

Tafelnummer 2 – Meer en betaalbaar wonen: bestaande bouw vindt plaats op donderdag 24 augustus, 31 augustus, 14 september en 21 september in de avond. Tafelnummer 5 – Betere positie op de woningmarkt vindt plaats op maandag 21 augustus, 28 augustus, 11 september en 18 september in de avond. De exacte tijden en de locatie van de dialoogtafel worden nog toegestuurd.

Namens de Federatie HCS schuift onze interim-voorzitter aan. 

Vertegenwoordiging in Vereniging HNA

Jan van den Berg, bestuurslid van de Federatie Huurders Commerciële Sector, heeft namens de FHCS zitting genomen in het oprichtingsbestuur van de Vereniging HNA.

Landelijke regels voor verhuurgedrag van kracht

Nog niet alle gemeenten hebben een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag ingericht. Hiervoor krijgen zij tot eind 2023 de tijd. Gemeenten als Purmerend en Rotterdam hebben dit al wel op orde. Ze zijn voortvarend aan de slag gegaan met de Wet Goed Verhuurderschap.

Purmerend
De gemeente Purmerend heeft het meldpunt al in werking op haar website. Daarbij meldt de gemeente dat de nieuwe wet goed nieuws is voor alle inwoners die te maken hebben met een slechte particuliere verhuurder. ‘Het geeft de gemeente namelijk de instrumenten om hier veel gerichter handhavend tegen op te treden,’ meldt de verantwoordelijk wethouder.
Rotterdam
In Rotterdam gaan ze nog een stapje verder. Ook hier is het meldpunt al actief, maar daarnaast is er een proef gestart in de wijk Carnisse. Met de Verhuurvergunning Woonruimte kan de gemeente hier eisen stellen aan verhuurders. Ze moeten zich houden aan een maximale huurprijs, anders kunnen ze een boete krijgen tot € 90.000. Alle verhuurders daar worden verplicht een verhuurvergunning aan te vragen. Als ze de gestelde eisen overtreden, kan de gemeente de vergunning intrekken. De eigenaar kan dan geen woningen meer verhuren in Carnisse. (Bron: Woonbond)

Gemiddelde WOZ-waarde woningen 16,4% hoger

De WOZ-waarde voor een bepaald jaar is de door de gemeente vastgestelde marktwaarde van alle woningen per 1 januari van het jaar daarvoor, de peildatum. De prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen speelt daarbij een belangrijke rol. Bij de berekening van de WOZ-waarde worden echter ook de waarden van de huurwoningen en de niet verkochte koopwoningen meegenomen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen zorgt voor een hogere WOZ-waarde.
De WOZ-waarde wordt door de overheid gebruikt om de hoogte van een aantal belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendzaakbelasting (OZB), inkomstenbelasting en waterschapsbelasting. En binnen het puntenstelsel wordt de maximale huur van een woning mede door de WOZ-waarde bepaald. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de huur mag zijn.
(1 januari) 2023: de hoogste WOZ-waarde in Nederland ooit. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning (1 januari) 2023, dus peildatum 01-01-2022, bedroeg € 369.000. Dat is 16,4% meer dan 1 jaar eerder, (1 januari) 2022, peildatum 01-01-2021, was toen dus € 317.000.
De prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen was in die periode + 21,1%.
De gemiddelde WOZ-waarde nam in Amsterdam toe met 19,1%, van € 434.000 naar € 517.000.
Zie word-bijlage.

De WOZ-waarde van je eigen woning kun je terugvinden op wozwaardeloket.nl.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen