Commerciële huurders in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

FHCS reageert op de plannen van gemeente Amsterdam.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Commerciële huurders in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

FHCS reageert op de plannen van gemeente Amsterdam.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Amsterdam werkt aan een nieuwe aanpak voor de volkshuisvesting tot 2040, waarin voldoende betaalbare en goede woningen centraal staan.

Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam een conceptversie gepubliceerd met een eerste uitwerking van de toekomstige doelen voor de stad. Het is mooi dat de visie het belang van commerciële huurders in de woningmarkt erkent en de wens uitspreekt om in de toekomst vaker samen te werken met de Federatie Huurders Commerciële Sector, bijvoorbeeld op het gebied van de uitvoering van de Wet Goed Verhuurderschap, zodat gereguleerde particuliere en vrije sector huurders beter betrokken worden bij het beleid.

In de afgelopen periode heeft de FHCS meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor huurdersorganisaties in de commerciële sector en veel informatie verzameld. Bestuursleden Jan van de Berg en Flora te Riet hebben ook een visiedocument opgesteld voor een goede woonsector in de stad voor alle huurders.

Je kunt de reactie van de FHCS op de inspraakversie van de plan van aanpak aan de gemeente hier ook lezen.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen