Eindelijk duidelijkheid blokverwarming

De Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen bekend gemaakt voor huishoudens met blokverwarming of blokelektriciteit die niet in aanmerking kwamen voor het prijsplafond.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Eindelijk duidelijkheid blokverwarming

De Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen bekend gemaakt voor huishoudens met blokverwarming of blokelektriciteit die niet in aanmerking kwamen voor het prijsplafond.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bewoners met blokverwarming kunnen geen gebruik maken van het prijsplafond voor energie. Lang bleef er veel onduidelijk maar op 4 april heef het kabinet heeft daarom de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) bekend gemaakt.

De Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen verschilt van het prijsplafond doordat er per huishouden een vast jaarbedrag beschikbaar wordt gesteld voor een blokaansluiting voor warmte en stroom. Er is een onderscheid tussen zelfstandige en onzelfstandige huishoudens. Daarnaast heeft het kabinet vastgesteld dat er een minimumaantal huishoudens moet zijn aangesloten op een blokaansluiting om in aanmerking te komen voor de vergoeding.

De volgende woningen komen in aanmerking voor deze regeling:

  1. 1 of meer zelfstandige woonruimtes voor blokelektriciteit;
  2. 3 of meer zelfstandige woonruimtes voor blokwarmte;
  3. 4 of meer onzelfstandige woonruimtes voor blokelektriciteit of blokwarmte;
  4. 4 of meer woonruimtes voor blokelektriciteit of blokwarmte, als uw energieaansluiting niet voldoet aan een van de drie omschrijvingen hierboven.

Voor de eerste 6 maanden van 2023 zijn de bedragen van de tegemoetkoming als volgt:

  1. € 786,45 (zelfstandige woonruimte met blokwarmte)
  2. € 731,13 (zelfstandige woonruimte met blokelektriciteit)
  3. € 329,28 (onzelfstandige woonruimte met blokwarmte)
  4. € 307,63 (onzelfstandige woonruimte met blokelektriciteit)

Het bedrag voor de laatste 6 maanden van 2023 hangt af van het gemiddelde energietarief voor kleinverbruikers voor juli 2023. Aanvragers krijgen ook een vergoeding voor de kosten om de tegemoetkoming te verrekenen met de energiekosten.

Verhuurders, VvE’s of andere energiecontracthouders kunnen vanaf 25 april tot 30 september een aanvraag indienen via een digitaal loket van de Belastingdienst.

Meer informatie kan je vinden op deze overheidspagina.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen