Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting bekend

Op dit moment is er nog geen prijsplafond voor woningen met blokverwarming of blokelektriciteit, maar de overheid heeft al informatie over de hoogte van de tegemoetkoming bekend gemaakt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting bekend

Op dit moment is er nog geen prijsplafond voor woningen met blokverwarming of blokelektriciteit, maar de overheid heeft al informatie over de hoogte van de tegemoetkoming bekend gemaakt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Op dit moment is er nog geen prijsplafond voor woningen met blokverwarming of blokelektriciteit, maar de overheid heeft al informatie over de hoogte van de tegemoetkoming bekend gemaakt.

Tegemoetkoming 1e helft 2023

  • Zelfstandige wooneenheden (zoals een appartement) met blokgas of blokwarmte: €786,45

  • Zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: €351,13

  • Onzelfstandige wooneenheden (zoals een studentenkamer of woonzorginitiatief) met blokgas of blokwarmte: €329,28

  • Onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: €147,63

 Voor een huishouden waar zowel sprake is van blokverwarming als blok elektriciteit worden de twee bedragen bij elkaar opgeteld. In februari zal meer bekend worden gemaakt over hoe huishoudens met blokverwarming hun tegemoetkoming krijgen.

Tegemoetkoming 2e helft 2023

De tegemoetkoming voor huishoudens met een blokaansluiting voor de tweede helft van 2023 wordt pas later in het jaar vastgesteld op basis van de dan geldende energietarieven. Om toch enige zekerheid te bieden, heeft het kabinet een minimale vergoeding al vastgesteld. Op basis van actuele ontwikkelingen kan de vergoeding uiteindelijk hoger worden maar niet lager.

  • Zelfstandige wooneenheden met blokgas of blokwarmte: € 276,76

  • Zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 183,92

  • Onzelfstandige wooneenheden met blokgas of blokwarmte: € 116,18

  • Onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 77,33

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen