Huren in de commerciële sector in 2023

In 2023 veranderen een aantal regels voor huurders en woningzoekenden. De Federatie HCS zet de belangrijkste veranderingen voor huurders in de commerciële sector op een rij.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Huren in de commerciële sector in 2023

In 2023 veranderen een aantal regels voor huurders en woningzoekenden. De Federatie HCS zet de belangrijkste veranderingen voor huurders in de commerciële sector op een rij.

Facebook
Twitter
LinkedIn

In 2023 veranderen een aantal regels voor huurders en woningzoekenden. De Federatie HCS zet de belangrijkste veranderingen voor huurders in de commerciële sector op een rij.

HUURPRIJSGRENZEN IN 2023

 Jouw huurprijsgrenzen in 2023 hangen af van de categorie waarin je huurt. In welke van de categorieën jouw huurwoning valt kan je makkelijk bepalen. Dat is afhankelijk van wie jouw verhuurder is en wat de huurprijs is. De prijsgrenzen worden door de overheid bepaald en ieder jaar aangepast. In dit overzicht staan alle prijsgrenzen voor 2023.

Gereguleerde particuliere sector/commerciële sector: De huur is bij een nieuw huurcontact maximaal € 808,06 (prijspeil 2023) per maand. Let wel op: een gereguleerd huurcontract blijft een gereguleerd huurcontract, ook als jouw huur door meerdere jaarlijkse of inkomensafhankelijke huurprijsstijgingen inmiddels hoger is dan € 808,06 per maand. De overheid heeft een hulpmiddel om te controleren of jouw huurcontract gereguleerd is.

 Vrije huursector: De huur voor nieuwe huurcontracten is hoger dan € 808,06 (prijspeil 2023) per maand.

Huurverhoging in 2023 voor vrije sector huurders

 Vanaf 1 januari 2023 is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector vastgesteld op maximaal 4,1%. Dit percentage is gebaseerd op een nieuwe rekenmethode. In plaats van een percentage op basis van inflatie + 1% is de basis nu de gemiddelde CAO-loonontwikkeling + 1 %.

Controleer ook jouw huurcontract. Want als hier een lager percentage staat dan de momenteel maximaal toegestane huurverhoging, dan is het lagere percentage in jouw huurcontract het maximale percentage waarmee jouw verhuurder de huur mag verhogen. Staat er een hoger percentage in je huurcontract, dan geldt altijd het maximale percentage dat de overheid vast stelt. In dit geval is dat dus 4,1%.

Huurverhoging in 2023 voor huurders met een gereguleerd contract

Op 4 januari 2023 is de maximaal toegestane jaarlijkse huurverhoging voor huurders met een gereguleerd contract ook door de overheid vastgesteld. Net als in de vrije sector huur is het percentage op basis van de gemiddelde CAO-loonontwikkeling in 2022. Er is wel een onderscheid tussen huurders met een huur bedrag boven of onder de €300,-.

Vanaf 1 juli 2023 mag de huur in de gereguleerde sector stijgen met:

  • Maximaal 3,1 procent als de kale huur € 300 of hoger per maand is;

  • Maximaal €25,- als de kale huur lager is dan € 300 per maand.

Daarnaast is er ook een aparte afspraak tussen overheid en woningcorporaties op basis van de Nationale Prestatieafspraken Woningcorporaties. Bij de woningcorporaties mag de gemiddelde huurprijs van alle gereguleerde woningen die zij verhuren samen niet stijgen dan 2,6%. Ofwel een maximale huursomstijging van 2,6%. Hierdoor moeten woningcorporaties alle of een deel van hun woningen een lagere of juist huurverhoging geven zodat het gemiddelde huurverhogingspercentage niet hoger is dan 2,6%.

Huurtoeslag

In 2023 moeten huurders die voor het eerst voor de huidige woning huurtoeslag aanvragen aan de volgende voorwaarden voldoen:

·      De huurprijs mag in 2023 niet hoger zijn dan €808,06 per maand. Dit bedrag staat gelijk aan de liberalisatiegrens in 2023.

·      Voor jongerenhuishoudens en studenten onder de 23 jaar oud is er een uitzondering. Als alle bewoners jonger zijn dan 23 jaar dan mag de huur niet hoger zijn dan €452,20 voor de woning.

·      Sinds 2020 zijn er geen harde inkomensgrenzen voor het aanvragen van huurtoeslag. Dit hangt af van een combinatie van factoren zoals de huurprijs, leeftijd van de huurders en de gezinssamenstelling. Op de website van de belastingdienst is er een rekenhulp om een proefberekening te maken op basis van jouw eigen situatie.

·      Hiernaast is nog een uitzondering mogelijk op basis van verworven recht:

o   In de commerciële sector komt de situatie regelmatig voor dat huurders een sociaal ofwel gereguleerd contract hebben maar door vele jaarlijkse huurprijsstijgingen inmiddels een hogere huur betalen dan de huidige liberalisatiegrens. Huurders met huurtoeslag blijven in deze situatie recht op hun huurtoeslag houden. Huurders die door een tijdelijk te hoog inkomen geen recht op huurtoeslag meer hadden kunnen op basis van verworven recht op een later moment weer huurtoeslag voor hun woning aanvragen. Ook als de huur inmiddels hoger is dan €808,06 per maand. Meer informatie over verworven recht kan je vinden op de site van de belastingdienst.

Inkomensgrenzen voor een sociale huurwoning

Vanaf 1 januari 2023 gelden de volgende inkomensgrenzen voor huishoudens die in aanmerking willen komen voor een sociale huurwoning:

  • Inkomensgrens eenpersoonshuishouden: € 44.035 (was: € 40.765 in 2022)

  • Inkomensgrens meerpersoonshuishoudens: € 48.625 (was: € 45.014 in 2022)

Daarnaast mogen woningcorporaties ook klein deel van hun woningen toewijzen aan huishoudens met een hoger inkomen. Landelijk is afgesproken dat dit voor 7,5% van de sociale corporatiewoningen geldt, maar in gemeentelijke afspraken kan een hoger percentage of specifieke voorwaarden, zoals een maatschappelijk beroep, zijn afgesproken. Is jouw inkomen dus hoger dan deze grens, maar is de vrije sectorhuur te hoog voor jouw inkomen, kan het lonen om ook naar de mogelijkheden bij een woningcorporatie te kijken.

Gebreken bij aanvang tijdelijke huurcontracten

Huurders met een tijdelijk contract die de hoogte van hun aanvangshuurprijs laten controleren door de huurcommissie, krijgen ook meteen een check op gebreken in hun huurwoning. Tot eind 2022 was dit alleen mogelijk voor huurders met een huurcontract voor onbepaalde tijd.

De huurcommissie kijkt alleen naar gebreken die er al waren op het moment dat het huurcontract inging. Huurders hoeven de gebreken niet eerst te melden bij de verhuurder omdat dit onderdeel uitmaakt van de procedure Verlaging van de aanvangshuurprijs. Wel moeten nieuwe huurders zelf met bewijsstukken zoals foto’s aantonen dat de gebreken er al waren toen het huurcontact inging. Vergeet dus vooral niet om foto’s te maken van je nieuwe woning.

Update 4 januari 2023: toevoeging informatie huurstijging gereguleerde huur

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen