Nieuwsbrief december

De Federatie HCS stuurt het einde van de maand een nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in woonbeleid en activiteiten voor huurdersorganisaties. Lees de december nieuwsbrief hier.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gelukkig 2023

We wensen iedereen een gelukkig 2023. Het komende jaar staat er veel te gebeuren: zoals de kabinetsplannen voor huurprijsregulering, de wet goed verhuurderschap en beleidsvoorstellen op het gebied van verduurzaming die hopelijk ook voor betere woonkwaliteit gaan zorgen. De Federatie HCS zet zich ook in 2023 in voor goed beleid voor huurders in de commerciële sector.

Kabinetsplannen voor huurprijsregulering

Minister Hugo de Jonge wil dat het WWS-systeem vanaf 2024 geldt voor huurwoningen met een maximale huur tot € 1.000, – ofwel 187 WWS-punten. Verhuurders kunnen hierdoor niet meer vrij de huur bepalen en een te hoge huur zal bestraft worden met een boete. Ook doet de minister een voorstel voor een maximale huurstijging voor deze groep huurders: de gemiddelde CAO-loonontwikkeling + een half procent.

Deze plannen bieden geen oplossing voor de grote groep mensen die nu al een woning huurt. Huidige huurcontracten vallen volgens de plannen van de minister straks niet onder de nieuwe regels.

De Federatie HCS is ook bezorgd over het idee dat regulering tot slechts 187 WWS-punten voldoende is om huurders te beschermen. Nu al zien we artikelen en bijeenkomsten voor beleggers met informatie over de beste tips en trucs om de waarde van een woning snel naar 187 punten te brengen voor dat de reguleringsplannen in 2024 in werking moeten treden. 

De Federatie HCS heeft altijd gepleit voor regulering tot 300 WWS punten, juist om te voorkomen huurwoningen te snel weglekken naar een segment buiten regulering en om zoveel mogelijk huurders toegang te geven tot een woning met een eerlijke prijs op basis van kwaliteit, en toegang tot de huurcommissie om dit te toetsen als dat nodig is. 

Maximale huurverhoging vrije sector in 2023

De Eerste Kamer heeft op het nippertje, in de laatste vergadering van 2022, ingestemd met de Wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten. De wijziging verandert de berekenmethode van de maximale huurverhoging in de vrije sector van inflatie + 1% naar de gemiddelde CAO-loonontwikkeling + 1%. Dit betekent een maximale huurverhoging van 4,1% in 2023. 

De maximale huurverhoging voor huurders met een gereguleerd huurcontract is nog niet door het kabinet vastgesteld. Wel is bekend dat dit ook gebaseerd zal zijn op de CAO-loonontwikkeling en waarschijnlijk maximaal 3,1% ofwel een percentage dat gelijk staat aan de gemiddelde CAO-loonontwikkeling in 2022.

De Federatie HCS is blij dat de wetswijziging aangenomen is en dat deze vanaf 1 januari al geldt. Doordat deze wetswijziging ingaat wordt een veel hogere huurverhoging voorkomen, waar de Federatie al het hele jaar aandacht voor heeft gevraagd. Een huurverhoging op basis van de inflatie is voor veel huurders simpelweg niet te dragen. Het is mooi dat er gekeken wordt naar de gemiddelde CAO-loonontwikkeling, maar door de verhoging met 1 procent, betekent dit nog altijd dat huurders gemiddeld meer gaan betalen dan hun inkomen groeit. 

Huurverlaging voor mensen met een laag inkomen bij een woningcorporatie

Huurders met een laag inkomen en een huur boven de € 575,03 bij een woningcorporatie kunnen volgens kabinetsplannen rekenen op een huurverlaging tot dit bedrag. Dit is goed nieuws voor de ongeveer 510.000 huurders bij een woningcorporatie die straks slechts €575,03 per maand aan huur gaan betalen. Maar het kabinet sluit sociale huurders die niet wonen bij een woningcorporatie maar bij een commerciële verhuurder uit van deze maatregel. 

De Federatie heeft in 2022 meermaals aandacht gevraagd voor deze groep vergeten huurders die met deze regeling anders behandeld worden op basis van hun verhuurder. De Raad van State heeft ook vraagtekens gezet bij de manier waarop sociale huurders in de commerciële sector worden uitgesloten. 

Het wetvoorstel is op 20 december 2022 bij de Tweede Kamer ingediend en zij zullen het voorstel in 2023 behandelen. De Federatie HCS zal in het nieuwe jaar aandacht blijven vragen en actievoeren voor gelijke behandeling van sociale huurders in de commerciële sector.

Heeft jouw huurdersorganisatie leden met een gereguleerd contract met een huurprijs boven de €575,03 en de onderstaande inkomensgrenzen:

  • Eenpersoonshuishoudens (leeftijd onder AOW): €23.250
  • Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600
  • Meerpersoonshuishoudens (leeftijd onder AOW, excl. inkomen thuiswonende kinderen onder 27 jaar): €30.270
  • Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW, excl. inkomen thuiswonende kinderen onder 27 jaar): €32.730

Heeft jouw huurdersorganisatie leden die hieraan voldoen? Dan komt de Federatie HCS graag met hen in contact. Neem contact op via secretariaat@federatiehcs.nl.

Lees meer: Nieuwsbrief december

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen