Update: Maximale huurverhoging 2023 in de vrije sector

De Tweede Kamer stemt in met de aanpassing van inflatie+1% naar CAO-loonontwikkeling+1%. Als de Eerste Kamer dit jaar ook instemt is de maximale huurverhoging vanaf 1 januari 2023 4,1%. Wat betekent dit voor huurders?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Update: Maximale huurverhoging 2023 in de vrije sector

De Tweede Kamer stemt in met de aanpassing van inflatie+1% naar CAO-loonontwikkeling+1%. Als de Eerste Kamer dit jaar ook instemt is de maximale huurverhoging vanaf 1 januari 2023 4,1%. Wat betekent dit voor huurders?

Facebook
Twitter
LinkedIn

De Tweede Kamer stemt in met de aanpassing van inflatie+1% naar CAO-loonontwikkeling+1%. Als de Eerste Kamer dit jaar ook instemt is de maximale huurverhoging vanaf 1 januari 2023 4,1%.

Update: De Eerste Kamer heeft in december 2022 ingestemd met de wetswijziging. Vanaf 1 januari 2023 is de maximaal toegestane huurverhoging voor huurders in de vrije sector 4,1%.

 Op 8 december heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetswijziging die de berekenmethode van de maximaal toegestane huurverhoging wijzigt. In plaats van een berekening op basis van inflatie +1 procent verandert dit naar de gemiddelde CAO-loonontwikkeling +1 procent. De overheid heeft bekendgemaakt dat de gemiddelde CAO-loonstijging dit jaar 3,1% was en dat de huurverhoging daarmee volgend jaar 4,1% is.

 Maar de Eerste Kamer moet deze wet nog in 2022 aannemen om te zorgen dat 4,1% ook de maximale huurverhoging is vanaf 1 januari 2023.

 Wachten op de Eerste Kamer

Volgens de huidige wet is vanaf 1 januari 2023 een huurverhoging van maximaal 10,7% (9,7% inflatie + 1 procentpunt) toegestaan. Een huurverhoging van maximaal 4,1% treedt in werking nadat de Eerste Kamer ook akkoord gaat.

Op dit moment is het al half december, dus de tijd dringt. Het is nog onzeker hoe hoog de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector vanaf 1 januari 2023 mag zijn.

Wat gebeurt er als de Eerste Kamer de wet pas in 2023 aanneemt?

Als de Eerste Kamer niet in 2022 akkoord gaat met de nieuwe wet voor de maximale huurverhoging betekent dit dat op 1 januari 2023 een maximale huurverhoging van 10,7% is toegestaan.

Als de Eerste Kamer de wet aanneemt in januari 2023 dan treedt de wetswijziging op 1 februari 2023 in werking. Dan is de toegestane huurverhoging voor huurwoningen in de vrije sector vanaf 1 februari 2023 tot 1 januari 2024 maximaal 4,1%.

Wat betekent dit voor huurders?

De Eerste Kamer gaat akkoord in 2022:

Een huurverhoging van maximaal 4,1% is toegestaan voor alle huurders in de vrije sector in 2023.

De Eerste Kamer gaat akkoord in januari 2023:

In de eerste maand van januari 2023 is een huurverhoging volgens de oude rekenmethode op basis van inflatie toegestaan. Hierdoor is een huurverhoging van 10,7% toegestaan.

Verhuurders mogen in de vrije sector in de regel slecht één keer per 12 maanden de huur verhogen met een jaarlijkse huurverhoging.

Ieder jaar verhoging in januari

Als de huur van jouw woning ieder jaar in januari verhoogd wordt, mag jouw verhuurder de huur in januari 2023 ook met 10,7% verhogen.

Deze stijging maakt huren onbetaalbaar. Gaat jouw huur normaalgesproken in januari omhoog, laat het ons dan snel weten!

Huurverhoging in andere maanden

Als jouw huur normaalgesproken in andere maanden wordt verhoogd, dan mag de huur niet extra vroeg worden verhoogd in januari om dan toch de maximale verhoging op basis van de inflatie mee te pakken. De enige uitzondering op die regel, is na woningverbetering en daar zijn ook regels voor.  

Toch is het mogelijk dat malafide verhuurders in januari 2023 de huur proberen te verhogen.  Als jouw huurverhoging normaalgesproken in een andere maand wordt verhoogd of wanneer er andere afspraken in jouw huurcontract staan, dan mag dit niet.

Maak bezwaar en maak een melding bij ons meldpunt.  Als de Eerste Kamer pas in 2023 akkoord gaat met de nieuwe wet voor de jaarlijkse maximale huurverhoging kan je vanaf 1 januari ook terecht op een speciale informatiepagina op de website van de Federatie HCS.

*De Eerste Kamer bespreekt de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten op dinsdag 13 december 2022 tijdens een procedure vergadering. Hierna volgt hopelijk meer duidelijkheid over de behandeldatum.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen