Meld ons als je plots per 1 januari een huurverhoging krijgt!

De Tweede Kamer kijkt sneller naar de huurverhoging voor vrije sector huurders in 2023. Als zij niet snel ingrijpen dreigt er op 1 januari 2023 een enorme huurverhoging op basis van inflatie. Meld het bij ons als je per 1 januari een huurverhoging krijgt!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld ons als je plots per 1 januari een huurverhoging krijgt!

De Tweede Kamer kijkt sneller naar de huurverhoging voor vrije sector huurders in 2023. Als zij niet snel ingrijpen dreigt er op 1 januari 2023 een enorme huurverhoging op basis van inflatie. Meld het bij ons als je per 1 januari een huurverhoging krijgt!

Facebook
Twitter
LinkedIn

De Tweede Kamer kijkt sneller naar de huurverhoging voor vrije sector huurders in 2023. Als zij niet snel ingrijpen dreigt er op 1 januari 2023 een enorme huurverhoging op basis van inflatie. Meld het bij ons als je per 1 januari een huurverhoging krijgt!

Wetswijziging: van inflatie naar gem. CAO-lonen

Volgende week bespreekt de Tweede Kamer een wet die huurders moet beschermen tegen een enorme huurverhoging in 2023. Sinds 2021 is de maximale huurverhoging in de vrije sector gereguleerd op een maximaal percentage dat gebaseerd is op het inflatiecijfer plus 1%. Zonder overheidsingrijpen dreigt er een huurverhoging van 10 a 11%.

De Tweede Kamer bespreekt een wetswijziging voor een nieuwe methode om de maximale huurverhoging te bepalen: het gemiddelde CAO-loonstijging plus 1%. De huren stijgen hierdoor nog steeds harder dan de lonen vanwege het extra procent. Maar lonen zijn een beter uitgangspunt dan inflatie.  

De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel op 7 december. Maar als deze wet niet snel wordt aangenomen dreigt er op 1 januari alsnog een enorme huurverhoging op basis van inflatie.

Huurverhoging in januari

Wordt jouw huur normaal in januari of aan het begin van het jaar verhoogd? Meld het bij ons! De Federatie HCS dringt er bij de politiek op aan om haast te maken met deze wet.

Als de wet ingaat na 1 januari 2023

De Federatie HCS hoopt dat de politiek ook het belang ziet om huurders te beschermen tegen onbetaalbare huren en haast maakt om de wet aan te nemen voor 1 januari 2023.

Het is mogelijk om de huren in de vrije sector per januari te verhogen. Belangenorganisatie IVBM, de vereniging van institutionele beleggers, verwacht niet dat haar leden snel op 1 januari de huur gaan verhogen om de aanpassing van de maximale verhoging voor te zijn. Op moment van schrijven houdt de vereniging van kleine beleggers/verhuurders, Vastgoed Belang, nog de kaken op elkaar.

Als de wet pas na 1 januari 2023 ingaat geeft dit verhuurders de mogelijkheid om de huur toch snel te verhogen. Meld het bij de Federatie HCS als jouw verhuurder gebruikt maakt van deze truc om toch snel de huur extra te verhogen!

Controleer je huurcontract

Deze wet gaan over de maximale huurverhoging die wettelijk is toegestaan. Staat er een lager percentage in jouw huurcontract, dan geldt dit lagere percentage. Controleer ook of er een vaste ingangsdatum van een huurverhoging in het contact is afgesproken.

 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen