Nieuwsbrief november

- Ongelijke behandeling sociale huurders in de commerciële sector - Tweede Kamer motie en petitie tegen enkel glas - Huurcommissie: nieuwe website en kijkt vanaf nu ook naar gebreken bij tijdelijke contracten - Prijsplafond en blokverwarming - Huurtoeslaggrenzen 2023 - Verslag Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ongelijke behandeling sociale huurders in de commerciële sector

Het kabinet wil huurders bij een woningcorporatie met een laag inkomen volgend jaar een eenmalige huurverlaging geven. In haar advies aan minister Hugo de Jonge wijst de Raad van State de minister op ongelijke behandeling van huurders in de commerciële sector. De Raad van State oordeelt dat het kabinet onvoldoende uitlegt waarom huurders in de commerciële sector uitgesloten worden van deze wet en van het recht op een huurverlaging.  De Federatie Huurders Commerciële Sector heeft in een zienswijze op deze wet ook aandacht gevraagd voor deze ongelijke behandeling, die enkel op basis van verhuurder plaatsvindt en verzocht deze wet uit te breiden naar alle huurders met een laag inkomen.

Tweede Kamer motie en petitie tegen enkel glas

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft voor een motie gestemd van Pieter Grinwis (Christen Unie) en Henri Bontebal (CDA) om enkel glas sneller aan te pakken. De motie werd gesteund door bijna de gehele Tweede Kamer, enkel de Kamerleden van FVD en Groep Van Haga vinden het geen probleem dat huurders letterlijk in de kou zitten. De Tweede Kamer verzoekt hiermee het kabinet om met een plan van aanpak te komen tegen enkel glas. Maatregelen die Grinwis en Bontebal zelf voorstellen zijn aftrekpunten in het WWS-systeem en in de toekomst een verbod op huurwoningen met enkel glas.

Momenteel is er ook een petitie tegen enkel glas en energiearmoede. Je kan hierover meer vinden op onze website en de petitie steunen via de website van DeGoedeZaak.

Huurcommissie: nieuwe website en kijkt vanaf nu ook naar gebreken bij tijdelijke contracten

De Huurcommissie heeft een nieuwe website gelanceerd. Deze website heeft meer aandacht voor huurders in de vrije sector. Het afgelopen jaar heeft de Federatie HCS aandacht gevraagd voor betere voorlichting voor huurders in de vrije sector, waaronder ook bij de Huurcommissie. Op de oude website was de aandacht voor deze huurders beperkt en moeilijk te vinden. Daar is in het nieuwe ontwerp veel aandacht aan besteed, waardoor je gemakkelijk ziet wanneer je bij de Huurcommissie terecht kunt, en welke rechten je hebt.

Daarnaast heeft de Huurcommissie deze maand bekend gemaakt dat zij nu ook bij tijdelijke huurcontracten naar gebreken gaan kijken, als huurders een verzoek indienen om de huurprijs te beoordelen. Voorheen was dit alleen voor huurders met een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Prijsplafond en blokverwarming

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor de meeste huishoudens. Op dit moment is er nog geen oplossing voor huishoudens met blokverwarming. De overheid werkt aan een plan voor compensatie voor deze groep. Een suggestie hierbij is om de compensatie te laten lopen via een woningcorporatie of een VVE. Dit kan in de praktijk een te complexe suggestie zijn voor de commerciële sector. De Federatie HCS volgt de ontwikkelingen hierop.

Huurtoeslaggrenzen 2023

Ieder jaar past de overheid de grenzen voor huurtoeslag en de liberalisatiegrens aan. De grenzen voor 2023 zijn bekend gemaakt. De liberalisatiegrens is voor 2023 vastgesteld op € 808,06. Dit is nu € 763,47. De huurprijsgrenzen in 2023 zijn geïndexeerd met 2,2%, de gemiddelde huurverhoging in 2022:

  • Kwaliteitskortingsgrens: € 452,20 (2022: € 442,46)
  • Lage aftoppingsgrens: € 647,19 (2022: € 633,25)
  • Hoge aftoppingsgrens: € 693,60 (2022: € 678,66)

Verslag Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

Gemeente Amsterdam werkt aan de Aanpak Volkshuisvesting. In de afgelopen maanden konden bewoners en huurdersorganisaties meedenken over hoe wonen in de stad er in de toekomst uit moet zien. De gemeente heeft alle verslagen met wat zij hebben opgehaald gepubliceerd op de projectpagina van de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen