Hugo de Jonge presenteert voorstel middenhuur

De minister wil dat het WWS-systeem vanaf 2024 geldt voor huurwoningen met een maximale huur tot € 1.000, - ofwel 187 WWS-punten. Een goede eerste stap, maar te veel huurders vallen nog buiten dit voorstel.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hugo de Jonge presenteert voorstel middenhuur

De minister wil dat het WWS-systeem vanaf 2024 geldt voor huurwoningen met een maximale huur tot € 1.000, - ofwel 187 WWS-punten. Een goede eerste stap, maar te veel huurders vallen nog buiten dit voorstel.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De minister wil dat het WWS-systeem vanaf 2024 geldt voor huurwoningen met een maximale huur tot € 1.000, – ofwel 187 WWS-punten. Een goede eerste stap, maar te veel huurders vallen nog buiten dit voorstel.

Een eerlijkere huur door het WWS-systeem

Huurders in reguliere woningen binnen het woningwaarderingsstelsel (WWS) zijn nu beter beschermd dat huurders in de vrije sector. Op basis van het puntensysteem betalen huurders een eerlijke prijs voor de kwaliteit van hun woning. En als dit niet zo is, dan kunnen deze huurders in de meeste gevallen terecht bij de huurcommissie.

Voor huurders in de vrije sector geldt nu een hele andere situatie.  Verhuurders van woningen met méér dan 141 WWS-punten mogen nu nog zelf de huurprijs van die woning bepalen. Dit betekent dat een woning die op basis van punten nu € 800,- waard is voor een dubbel zo hoog bedrag verhuurd mag worden.

De minister gaat het WWS-systeem doortrekken tot woningen met 187 punten. Dit staat gelijk aan een maximale huurprijs van € 1.000, -. Verhuurders kunnen hierdoor niet meer vrij de huur bepalen. Een te hoge huur zal strafbaar worden met een boete. Ook doet de minister een voorstel voor een maximale huurstijging voor deze groep huurders: de gemiddelde CAO-loonontwikkeling + een half procent.

Geen oplossing voor huidige huurders

Huurders in de vrije sector hebben steeds meer moeite om de huur te betalen, blijkt uit onderzoeken van het Nibud. De huur is voor steeds meer mensen te hoog. Verhuizen naar een goedkopere woning is in de huidige wooncrisis voor velen niet mogelijk.

 De plannen van minister Hugo de Jonge bieden geen oplossing voor de grote groep mensen die nu al een woning huurt. Huidige huurcontracten vallen straks niet onder de nieuwe regels.

De Federatie HCS vindt het erg jammer dat de minister alleen woningen tot 187 punten wil reguleren. In grote steden, zoals Amsterdam, ligt het prijsniveau hoog en blijft er een groep huurders achter die nog steeds niet kan rekenen op een eerlijke prijs of brede toegang tot de huurcommissie. Daarom vecht de Federatie HCS ook voor regulering tot 300 WWS-punten.

Aanpassing van het WWS-systeem

Naast regulering stelt de minister ook voor om het WWS-systeem aan te passen. De Federatie HCS maakt zich zorgen over nieuwe regels die extra punten toekennen en waarbinnen de WOZ-waarde weer een grote invloed heeft. De voorgestelde wijzigingen maken woningen duurder. 

Wetsvoorstel eerlijke huur

Momenteel is ook de internetconsultatie gestart rond de Wet eerlijke huur. Dit is een voorstel van GroenLinks om regulering veel ruimer uit te breiden dan minister Hugo de Jonge nu voor ogen heeft. Dit wetsvoorstel van voormalig Tweede-Kamerlid Smeulders (GL) wil alle huurwoningen tot 250 punten onder regulering brengen en ligt ook heel dicht tegen het voorstel van de Federatie HCS voor een puntenstelsel tot 300 punten. De verdediging van het wetsvoorstel is overgenomen door GL-Tweede Kamerlid Bromet. De internetconsultatie loopt tot 9 januari 2023.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen