Maximale huurprijsverhoging 4,1% in 2023 voor de vrije sector

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wetswijziging die een enorme huurverhoging tot wel 10,7% moest voorkomen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Maximale huurprijsverhoging 4,1% in 2023 voor de vrije sector

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wetswijziging die een enorme huurverhoging tot wel 10,7% moest voorkomen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De Eerste Kamer heeft op het nippertje, in de laatste vergadering van 2022, ingestemd met de Wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten. De wijziging verandert de berekenmethode van de maximale huurverhoging in de vrije sector. Hiermee word een enorme huurverhoging tot wel 10,7% voorkomen.

In 2022 was de maximale huurverhoging gebaseerd op inflatie plus één procent. Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten ofwel Wet Nijboer moest huurders beschermen tegen enorme huurstijgingen. Maar het afgelopen jaar is de inflatie naar recordhoogte gestegen en met de oude berekenmethode konden huurders met een enorme verhoging tot 10,7% te maken krijgen. Zonder overheidsingrijpen zouden de gevolgen voor betaalbaarheid van huurders enorm zijn geweest.

Huurverhoging in 2023

De nieuwe berekenmethode gaat uit van de gemiddelde CAO-loonontwikkeling plus één procent en komt op een maximale huurverhoging van 4,1%.

De wetswijziging voorkomt een enorme huurverhoging in 2023. Gelijktijdig is de maximale huurverhoging voor veel huurders nog steeds erg hoog. Huurders die nu een bedrag van €1.000,- per maand betalen, betalen volgend jaar €41 per maand meer en in totaal bijna €500,- op jaarbasis. Huurders die nu een bedrag van €1.450,- per maand betalen, betalen volgend jaar €60 per maand meer en in totaal bijna €700,- op jaarbasis.

Opeenvolgende jaarlijkse huurverhogingen brengen betaalbaarheid ieder jaar verder in het geding. Door een extra procent toe te voegen boven op de gemiddelde cao-loonstijging, stijgen huurprijzen bovendien harder dan lonen.

Gereguleerde huur

Op dit moment is de maximale huurverhoging in 2023 voor sociale huurders nog niet bekend. Afgelopen zomer werd wel in de Nationale Prestatieafspraken Woningcorporaties afgesproken om de huren maximaal te laten stijgen met een percentage gebaseerd op CAO-loonstijging minus een half procent. De Federatie Huurders Commerciële Sector vindt dat alle huurders in de gereguleerde sector een gelijke behandeling verdienen en roept om deze afspraak ook te laten gelden voor sociale huurders in de commerciële sector.

 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen