Huurverlaging voor mensen met een laag inkomen bij een woningcorporatie

Huurders bij een woningcorporatie met een laag inkomen gaan hierdoor maximaal €575,03 per maand aan huur betalen. Sociale huurders in de commerciële sector dreigen uitgesloten te worden van deze regeling.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Huurverlaging voor mensen met een laag inkomen bij een woningcorporatie

Huurders bij een woningcorporatie met een laag inkomen gaan hierdoor maximaal €575,03 per maand aan huur betalen. Sociale huurders in de commerciële sector dreigen uitgesloten te worden van deze regeling.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Huurders met een laag inkomen en een huur boven de € 575,03 bij een woningcorporatie kunnen volgens kabinetsplannen rekenen op een huurverlaging tot dit bedrag. Dit is goed nieuws voor de ongeveer 510.000 huurders bij een woningcorporatie die straks slechts €575,03 per maand aan huur gaan betalen. Maar het kabinet sluit sociale huurders die niet wonen bij een woningcorporatie maar bij een commerciële verhuurder uit van deze maatregel.

Ook sociale huurders in de commerciële sector

Niet alle sociale huurders of huurders met een laag inkomen wonen bij woningcorporaties. Uit het woononderzoek 2021 blijkt dat 16% van alle huurwoningen in de categorie gereguleerde commerciële woningen vallen. De bewoners van deze huurwoningen dreigen nu uitgesloten te worden op basis van hun verhuurder.

Gelijke rechten voor alle sociale huurders

De Federatie heeft in 2022 meermaals aandacht gevraagd voor deze groep vergeten huurders die met deze regeling anders behandeld worden op basis van hun verhuurder. De Raad van State heeft ook vraagtekens gezet bij de wijze waarop sociale huurders in de commerciële sector worden uitgesloten.

 De Raad van State oordeelde dat het kabinet onvoldoende uitlegt waarom huurders in de commerciële sector uitgesloten worden van deze wet en van het recht op een huurverlaging.  De Raad van State adviseert “de ongelijke behandeling tussen huurders objectief te rechtvaardigen en de toelichting op dit punt te wijzigen. Indien deze rechtvaardiging niet gegeven kan worden, dan adviseert zij het voorstel te heroverwegen.”

 Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer

Het wetvoorstel is op 20 december 2022 bij de Tweede Kamer ingediend en zij zal het voorstel in 2023 behandelen. De Federatie HCS zal in het nieuwe jaar aandacht blijven vragen en actie blijven voeren voor gelijke behandeling van sociale huurders in de commerciële sector.

De Federatie HCS komt graag in contact met de huurders die slachtoffer van deze ongelijke behandeling dreigen te worden. Ben jij een huurder of heeft jouw huurdersorganisatie leden met een gereguleerd contract met een huurprijs boven de €575,03 en de onderstaande inkomensgrenzen:

  • Eenpersoonshuishoudens (leeftijd onder AOW): €23.250

  • Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600

  • Meerpersoonshuishoudens (leeftijd onder AOW, excl. inkomen thuiswonende kinderen onder 27 jaar): €30.270

  • Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW, excl. inkomen thuiswonende kinderen onder 27 jaar): €32.730

De Federatie HCS komt graag in contact met huurders die dreigen uitgesloten te worden van deze regeling. Neem contact op via secretariaat@federatiehcs.nl.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen