Meeste huurders met huurtoeslag zijn slechter af bij kabinetsplannen

Bijna tweederde van de huurtoeslagontvangers gaat erop achteruit. Dit concludeert het Nibud op basis van een rapport in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meeste huurders met huurtoeslag zijn slechter af bij kabinetsplannen

Bijna tweederde van de huurtoeslagontvangers gaat erop achteruit. Dit concludeert het Nibud op basis van een rapport in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bijna tweederde van de huurtoeslagontvangers gaat erop achteruit. Dit concludeert het Nibud op basis van een rapport in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Nibud raadt kabinetsplannen af

In het coalitieakkoord heeft het huidige kabinet afgesproken om het systeem van huurtoeslag in 2024 te wijzigen. In het voorgestelde systeem kijkt de overheid bij huurtoeslag enkel naar inkomen en niet meer naar de hoogte van de huurprijs. De normhuur voor de meeste huurders wordt vastgesteld op een huurbedrag van €520,-. Dit betekent dat huurders die een hogere huur betalen er door het normbedrag financieel op achteruit gaan.

Grote impact

Het Nibud concludeert in het rapport dat tweederde van de huurders met huurtoeslag er op achteruit gaat. Nu al constateert het Nibud dat iets meer dan 1 op de 3 huurders met huurtoeslag onvermijdbare basisuitgaven niet meer kan betalen. Het Nibud waarschuwt het kabinet dat de groep mensen met huurtoeslag die niet meer kunnen rondkomen gaat groeien naar 64% van alle huurtoeslagontvangers.

In deze tijden van stijgende prijzen heeft het kabinet weinig oog voor kwetsbare huurders. Vooral sociale huurders met een hoge huur zijn de dupe van deze plannen. Huurders met een huur boven de €550,- gaan er financieel op achteruit. Het Nibud concludeert dat huurders met een huur tussen de €700,- tot € 763,47 euro er gemiddeld €80,- op achteruit gaan. Individuele situaties waarin dit zelfs meer dan honderd euro per maand is, zijn ook voor sommige huurders met een hogere huur mogelijk.

Grote zorgen over sociale huurders in gereguleerde commerciële sector

Het aantal sociale huurders in de gereguleerde commerciële sector stijgt. Inmiddels woont bijna 1 op de 6 sociale huurders in de gereguleerde commerciële sector. Een wetsvoorstel voor wijziging van het huurtoeslag systeem kan grote negatieve financiële consequenties hebben voor deze groep. De Federatie HCS heeft in haar zienswijze op de internetconsultatie over de voorgestelde wijziging gewaarschuwd voor de grote negatieve financiële gevolgen voor huurders. Als het kabinet de wijziging naar normhuur doorzet is dat funest voor veel huurders.

Jongeren en vrije sector huurders

Ondanks de grote negatieve gevolgen voor huidige huurtoeslagontvangers zijn er ook twee groepen die nu voor het eerst toegang krijgen tot huurtoeslag. In het nieuwe stelsel krijgen jongeren met een huur boven de € 442,46 recht hierop. Studentenwoningen in de commerciële sector zijn relatief duur en deze uitbreiding helpt jongeren beter rond te komen of zelfs om minder te lenen.

Huurders in de vrije sector hebben nu geen recht op huurtoeslag, ook niet als zij een laag inkomen hebben. Huurders kunnen na een inkomensval nu dus niet op steun rekenen. Huurtoeslag dekt maar een klein deel van de huur en is duidelijk geen structurele oplossing voor dure woningen. Het biedt huurders met een inkomensval of die geen andere oplossing zien dan een te dure woning geen hulp om tijdelijk het hoofd boven water houden. 

De Federatie HCS keurt voorgestelde systeem van normhuren vanwege de negatieve impact op huurders ten sterkste af. Net als het Nibud roepen wij op hier van af te zien. Gelijktijdig is de uitbreiding naar jongeren en vrije sector huurders noodzakelijk.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen