Prinsjesdag: weinig aandacht voor commerciële sector

Afgelopen dinsdag presenteerde het kabinet haar plannen voor 2023. Er komen maatregelen voor betaalbaarheid zoals een verhoging van toeslagen, een plafond voor energieprijzen en een huurverlaging voor corporatiehuurders met een laag inkomen. Opnieuw is er weinig aandacht voor de commerciële sector.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Prinsjesdag: weinig aandacht voor commerciële sector

Afgelopen dinsdag presenteerde het kabinet haar plannen voor 2023. Er komen maatregelen voor betaalbaarheid zoals een verhoging van toeslagen, een plafond voor energieprijzen en een huurverlaging voor corporatiehuurders met een laag inkomen. Opnieuw is er weinig aandacht voor de commerciële sector.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Afgelopen dinsdag presenteerde het kabinet haar plannen voor 2023. Er komen maatregelen voor betaalbaarheid zoals een verhoging van toeslagen, een plafond voor energieprijzen en een huurverlaging voor corporatiehuurders met een laag inkomen. Opnieuw is er weinig aandacht voor de commerciële sector.

Geen grote nieuwe aankondigingen in huurbeleid

Het kabinet bevestigde op Prinsjesdag een reeks maatregelen die al bekend waren of eerder aangekondigd zijn. Maatregelen zoals het wetsvoorstel Goed verhuurderschap en toekomstige huurprijsregulering zijn geen nieuwe informatie. Een wetsvoorstel voor een eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen wordt een jaar naar voren gehaald. In plaats van 2024 krijgen corporatiehuurders deze huurverlaging volgend jaar al.

 Huurders bij een woningcorporatie kunnen rekenen op een jaarlijkse huurverhoging waarbij de stijging gekoppeld is aan de stijging van de CAO-lonen. Voor sociale huurders in de gereguleerde sector en vrije sector huurders is het nog niet duidelijk welke stappen het kabinet neemt om de jaarlijkse huurverhoging draagbaar te houden.

 Te weinig aandacht voor de commerciële sector

Opnieuw is er dit jaar te weinig aandacht voor de huurders in de commerciële sector. Deze groep groeit en vertegenwoordigt inmiddels meer dan een derde van alle Nederlandse huurders. Het gebrek aan aandacht maakt deze huurders kwetsbaar. 

Sociale huurders in commerciële sector geen recht op huurverlaging

Corporatiehuurders met een laag inkomen onder 120% van het sociaal minimum krijgen volgend jaar recht op een eenmalige huurverlaging. Sociale huurders in de commerciële sector met een laag inkomen hebben hier geen recht op. Het kabinet helpt de ene huurder met een laag inkomen met een lagere huur en de andere huurder niet. Deze huurders worden anders behandeld puur op basis van wie hun verhuurder is. De Federatie HCS roept het kabinet op om alle huurders in de gereguleerde sector met een laag inkomen gelijk te behandelen met eerlijke toegang tot een huurverlaging.

Huurtoeslag stijgt (tijdelijk)

De huurtoeslag gaat vanaf januari 2023 omhoog met € 16,94 per maand om huurders te ondersteunen. Gelijktijdig wil het kabinet het toeslagensysteem aanpassen waardoor huurders in de sociale sector er op achteruit gaan.

Flexwoningen

Het kabinet maak geld vrij om volgend jaar 15.000 flex- en transformatiewoningen te realiseren als bijdrage tegen het grote woningtekort. 

Geld vrij voor verduurzaming

Het kabinet maakt in 2023 en 2024 €300 miljoen vrij voor verduurzaming. Toch merken veel huurders nog niets van verduurzamingsplannen. Huishoudens met enkel glas worden enorm benadeeld door de hoge energieprijzen en hebben te weinig middelen om hun verhuurder hierop aan te spreken. Naast geld voor verduurzaming zijn er meer middelen nodig om huurders te beschermen tegen huurwoningen met een slecht energielabel.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen