Veel onduidelijkheden voor huurders in de commerciële sector in het nieuwe coalitieakkoord

In het coalitieakkoord laten VVD, D66, CDA en ChristenUnie zien dat zij de problemen op de woningmarkt actief wilenl aanpakken met een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening. De Federatie Huurders Commerciële sector ziet plannen terugkomen waar zij al jaren actief voor pleit. Maar het regeerakkoord biedt weinig duidelijkheid voor huurders in de commerciële sector.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Veel onduidelijkheden voor huurders in de commerciële sector in het nieuwe coalitieakkoord

In het coalitieakkoord laten VVD, D66, CDA en ChristenUnie zien dat zij de problemen op de woningmarkt actief wilenl aanpakken met een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening. De Federatie Huurders Commerciële sector ziet plannen terugkomen waar zij al jaren actief voor pleit. Maar het regeerakkoord biedt weinig duidelijkheid voor huurders in de commerciële sector.

Facebook
Twitter
LinkedIn

In het coalitieakkoord laten VVD, D66, CDA en ChristenUnie zien dat zij de problemen op de woningmarkt actief wilenl aanpakken met een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening. De Federatie Huurders Commerciële sector ziet plannen terugkomen waar zij al jaren actief voor pleit. Maar het regeerakkoord biedt weinig duidelijkheid voor huurders in de commerciële sector.  

Huurprijsbescherming voor middenhuur

Het is goed nieuws dat de nieuwe coalitie inzet op betaalbaarheid van middenhuurwoningen en gaat werken aan een vorm van huurprijsbescherming. De Federatie HCS roept politieke partijen al sinds haar oprichting in 2019 op om het WWS-systeem door te trekken naar de vrije sector zodat  zowel zittende als nieuwe huurders een eerlijke huur betalen voor hun woning. 

Uit een onderzoek van de Stec-groep in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bleek eerder dit jaar dat het doortrekken van het WWS-systeem een beproefde manier is om huurprijzen in de vrije sector te reguleren. Gelijktijdig bleek uit het onderzoek dat er nieuw aanvullend beleid nodig is om ervoor te zorgen dat wonen voor middeninkomens betaalbaar wordt en dat institutionele beleggers blijven investeren in nieuwe middenhuurwoningen. Het regeerakkoord wil deze opgave combineren maar biedt geen duidelijkheid over de manier waarop.

Voor huurders in de commerciële sector is het vaak onduidelijk wat een middeninkomen precies is en wat de maximale huurprijs van middenhuur bedraagt. Gemeentes en verhuurders hanteren verschillende definities van middenhuur en middeninkomens.

De Federatie HCS is voorstander van een eerlijke huurprijs op basis van woningkwaliteit voor alle huurders. Maatregelen alleen voor huurders in het middensegment laten veel huurders in de vrije sector met een te hoge huurprijs is de kou staan. 

Woningen voor starters, senioren en middeninkomens

Het nieuwe kabinet zet in op de nieuwbouw van betaalbare huurwoningen voor starters, middeninkomens en senioren. Het is positief dat twee derde van alle nieuwbouw betaalbare woningen moeten worden. De Federatie HCS mist echter beleid dat deze woningen ook langdurig goed betaalbaar houdt voor de doelgroep voor wie deze woningen gebouwd moeten worden.

Betaalbaarheid

Middenhuur is, door een combinatie met hoge servicekosten of snelle huurprijsstijging door de jaarlijkse huurprijsstijging helaas geen garantie voor betaalbaarheid. Huidige wetgeving waarbij de maximale huurprijsstijging vastgesteld is op een maximum van inflatie + 1% biedt te weinig bescherming voor huurders. In de vrije sector mogen verhuurders volgend jaar de huur met maximaal 3,3 procent verhogen. 

Dit betekent dat een woning met een kale huurprijs van €950 volgend jaar na de verhoging een kale huurprijs van €981,35 heeft; een huurverhoging van meer dan 30 euro per maand. Dit betekent ook dat de huurders van dit appartement na een volgende jaarlijkse huurverhoging in 2023 in veel gemeentes niet langer in de prijsklasse middenhuur wonen. Deze woningen verdwijnen snel uit het middensegment en keren hier zonder aanvullende afspraak ook niet terug naar dit segment voor een volgende huurder met een middeninkomen. 

Het nieuwe kabinet gaat ook door met de inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders in de gereguleerde sector. De Federatie HCS maakt zich zorgen over de uitvoering hiervan in de commerciële sector. In de huidige woningmarkt kunnen zitten deze huurders niet scheef maar zijn dit mensen die geen kant op kunnen.

De Federatie HCS roept de nieuwe coalitie op om snel beleid te maken om middenhuur langdurig betaalbaar te houden voor de mensen voor wie deze woningen hard nodig zijn en huurders in het gereguleerde segment te beschermen tegen hoge huurverhogingen.

Meer aandacht voor commerciële sector huurders nodig

De nieuwe coalitie gaat werk maken van het vereenvoudigen van het WWS-systeem en de gang naar de huurcommissie. De Federatie HCS benadrukt het belang van een duidelijk WWS-systeem dat ook vrije sector huurders beschermt en benadrukt het belang van gelijkwaardige toegang tot de huurcommissie. Het is teleurstellend dat de nieuwe coalitie niet nadrukkelijk de ambitie uitspreekt om dit ook voor vrije sector huurder mogelijk te maken.  

Het kabinet wil extra inzet op verduurzaming van huurwoningen, vergunning of meldplicht voor grote verhuurders en behoud van vaste huurcontracten. Een toenemend aantal huurders in de commerciële sector woont in onzekerheid door een tijdelijk huurcontract en voelt zich hierdoor kwetsbaar tegenover de verhuurder. Het akkoord biedt geen directe oplossing voor deze groep. 

De Federatie HCS is benieuwd naar de hervormingen in de huurtoeslag en het afschaffen van een maximale huurgrens. Huurders in de commerciële sector kunnen geen aanspraak maken op huurtoeslag en zijn hierdoor extra kwetsbaar als hun inkomen afneemt.

De plannen van het nieuwe kabinet zijn stappen in de goede richting, maar de huurders in de commerciële sector mogen niet vergeten worden bij de verdere uitwerking van deze plannen. 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen