Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen: Geen aandacht voor huurders in de commerciële sector

Afgelopen dinsdag presenteerde het demissionaire kabinet haar plannen voor 2022. De Miljoenennota en de Rijksbegroting bieden geen oplossing voor de wooncrisis en huurders in de vrije sector. Lees hier wat de Miljoenennota en de Rijksbegroting betekend voor huurders in de commerciële sector en de aandacht van de Tweede Kamer voor de woningmarkt in de Algemene Politieke Beschouwingen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen: Geen aandacht voor huurders in de commerciële sector

Afgelopen dinsdag presenteerde het demissionaire kabinet haar plannen voor 2022. De Miljoenennota en de Rijksbegroting bieden geen oplossing voor de wooncrisis en huurders in de vrije sector. Lees hier wat de Miljoenennota en de Rijksbegroting betekend voor huurders in de commerciële sector en de aandacht van de Tweede Kamer voor de woningmarkt in de Algemene Politieke Beschouwingen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Afgelopen dinsdag presenteerde het demissionaire kabinet haar plannen voor 2022. De Miljoenennota en de Rijksbegroting bieden geen oplossing voor de wooncrisis en huurders in de vrije sector. 

 De koning benoemde de woningcrisis in de Troonrede, maar na meer dan een half jaar is er nog geen nieuw kabinet en dat is te merken. De plannen die het demissionair kabinet presenteerde zijn geen nieuw beleid maar slechts aanpassingen of aanvullingen van bestaande regelingen. Huurders gaan de straat op voor de grootste woonprotesten in meer dan veertig jaar, maar de urgentie van deze noodkreten is niet zichtbaar in het beleid van het demissionair kabinet. 

Geen nieuw beleid

Voorbeelden hiervan zijn de € 100 miljoen per jaar gedurende 10 jaar om nieuwbouw te stimuleren en investeringen om woningen te verduurzamen, zoals €500 miljoen voor een nationaal isolatieprogramma voor huur- en koopwoningen. Ook zal een regeling waarmee bouw voor speciale groepen zoals studenten, dak- en thuislozen en statushouders kan worden gestimuleerd verlengd worden, waardoor de komende tien jaar ieder jaar € 10 miljoen beschikbaar is. Deze maatregelen zijn echter geen structurele oplossing voor de wooncrisis.

 Geen maatregelen voor de vrije huursector

De overheid compenseert verhuurders met een tegemoetkoming voor de eenmalige huurverlaging voor dure scheefhuurders en de huurbevriezing in 2021. Echter konden alleen huurders in de gereguleerde sector hier aanspraak op maken. In een Kamerbrief van 13 september berichtte Minister Ollongren dat er geen gelijke regeling voor huurders in de vrije sector vanuit overheid wordt opgezet. 

Algemene Politieke Beschouwingen

Tijdens het Tweede Kamerdebat over de Miljoenennota en de Rijksbegroting maakte de Kamer duidelijk aan het demissionaire kabinet dat meer aandacht voor de wooncrisis noodzakelijk is. Afgelopen nacht is besloten dat de verhuurdersheffing structureel met €500 miljoen wordt verlaagd. Dat is goed nieuws voor woningcorporaties en huurders met een sociale corporatiewoning. Hiernaast maakt de Kamer ook geld beschikbaar om energiearmoede bij huishoudens tegen te gaan. Onderzoeksorganisatie TNO concludeerde deze week nog dat dit hard nodig is, omdat zo’n 550.000 huishoudens de energierekening niet goed kunnen betalen.

Noodzaak voor nieuw huurbeleid

Het is noodzakelijk dat het toekomstig kabinet snel werk maakt van beleid om de commerciële sector betaalbaar te maken voor huurders en de bouw van goede en betaalbare huurwoningen stimuleert. Op dit moment wonen veel huurders te duur en verkeren zij in onzekerheid vanwege tijdelijke huurcontracten. De Federatie HCS roept de Tweede Kamer en het toekomstige kabinet op om zich meer in te zetten voor huurders en te werken aan beleid voor betaalbare en kwalitatieve huurwoningen en de rechtspositie van huurders in de vrije sector. Minister Ollongren vindt dat er in een volgend kabinet een minister van wonen moet komen omdat de uitdagingen op de woningmarkt te groot zijn om bij Binnenlandse Zaken erbij te doen. De Federatie HCS hoopt dat het volgende kabinet hier daad bij het woord voegt.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen