Onderzoek naar huurprijsregulering in vrije huursector

Deze week heeft minister Ollongren de Tweede Kamer bericht over een onderzoek naar huurprijsregulering om huurwoningen in de vrije sector beter betaalbaar te maken voor middeninkomens. Lees meer over de onderzoeken en de belangenbehartiging van de Federatie HCS voor huurders in de commerciële sector

Facebook
Twitter
LinkedIn

Onderzoek naar huurprijsregulering in vrije huursector

Deze week heeft minister Ollongren de Tweede Kamer bericht over een onderzoek naar huurprijsregulering om huurwoningen in de vrije sector beter betaalbaar te maken voor middeninkomens. Lees meer over de onderzoeken en de belangenbehartiging van de Federatie HCS voor huurders in de commerciële sector

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deze week heeft minister Ollongren de Tweede Kamer bericht over een onderzoek naar huurprijsregulering om huurwoningen in de vrije sector beter betaalbaar te maken voor middeninkomens. 

Kamerwens voor onderzoek naar regulering

Tijdens het plenaire Tweede Kamerdebat op 3 februari 2021 over het Voorstel van wet van het Kamerlid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) werd een motie ingediend door Kamerlid Van Eijs waarin zij de minister verzocht om een onderzoek te starten naar mogelijke vormen van huurprijsregulering in de vrije sector en de gevolgen van de verschillende mogelijkheden. Op 9 februari 2021 werd deze motie aangenomen.

Naar aanleiding van deze motie heeft de minister van BZK een toezegging gedaan voor een onderzoek naar huurprijsregulering in de vrijesector. Het ministerie heeft onderzoeks- en adviesbureau Stec-groep de opdracht geven voor een onderzoek naar mogelijke beleidsopties. Ook kreeg Brink opdracht om de consequenties van huurprijsreguleringsmaatregelen door te berekenen. 

Federatie HCS komt op voor huurders

Als vertegenwoordiger van huurders in de commerciële sector is de Federatie HCS betrokken bij het onderzoek. Als gesprekpartner kreeg de Federatie in een vroeg stadium onder embargo toegang tot de onderzoekstukken. Op basis van deze stukken heeft het bestuur de Federatie HCS met BZK en de onderzoekers van Stec-groep gesproken over het onderzoek en de noodzaak van regulering voor huurders. Daarnaast heeft de Federatie HCS een uitgebreide zienswijze geschreven over het belang van huurprijsregulering voor huurders en eventuele maatregelen hiervoor. 

Deze week heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken middels een Kamerbrief de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de onderzoekresultaten. Het bestuur van de Federatie HCS kreeg als betrokken stakeholder de mogelijkheid om een reactie om het rapport mee te sturen met de kamerbrief van minister Ollongren. 

 Het bestuur van de Federatie reageerde als volgt:

“Huren in de vrije sector zijn geëxplodeerd. Meer bouwen heeft alleen zin bij meer regulering. Anders dan STEC vragen wij voor aanvangshuren én lopende contracten te kiezen voor doortrekken van het handhaafbare WWS naar de hele vrije sector (minimaal 300 punten). STEC stelt voor 250 punten = €1.350,-. Daardoor wordt weglekken naar het duurdere segment niet afgestopt. Problemen bij hersluiten van lopende contracten zijn voorkombaar door vaststellen van een huurverhogingsstop.   

Uitval van investeringsbereidheid verwachten onderzoekers nauwelijks bij regulering van de hele breedte van de sector. Beleggen in woningbouw heeft een stabiel non-volatiel risicoklimaat dat opweegt tegen vast gematigd rendement met langtijdig perspectief. Kapitaalvlucht valt niet te verwachten; investeerders komen juist náár Nederland. 

U kunt beleid maken om meer woningen te bouwen, maar dat betekent niets als de huurders in de vrije sector deze woningen niet kunnen betalen. Reguleer huurprijzen in de vrije sector!”

Doortrekken van WWS-systeem

Het onderzoekt benoemt het doortrekken van de WWS-systeem als een beproefde manier om huurprijzen in de vrije sector te reguleren. Er zijn drie opties onderzocht waarbij de meest verstrekkende optie regulering tot 250 punten is. Deze maatregel kan de betaalbaarheid van 529.000 vrijesectorwoningen verbeteren. Echter kan dit een nieuwe vorm van ongelijkheid zijn voor huurders met een huurwoning boven de 250 punten of huurprijs van ongeveer €1.350,- per maand. Daarop roept de Federatie HCS de politiek ook op om nog meer huurders bescherming te bieden, door middel van eerlijke prijzen en toegang tot de huurcommissie met een systeem tot 300 punten.

Het onderzoek constateert ook een groot verschil in de belangen van huurders en de hoge winsten van woningbeleggers. De Federatie HCS ziet regulering juist als een middel waarmee huurders een eerlijke huurprijs betalen en verhuurders eerlijke verhuuropbrengsten verdienen op basis van woningkwaliteit. Belangenbehartigers van institutionele belegger laten weten dat zij bij regulering minder willen investeren maar huurwoningen zijn ook met eerlijke gereguleerde prijzen een degelijke investering. Hoge winsten mogen niet ten koste gaan van goede betaalbare huurwoningen.

De minister schrijft dat ‘botsproeven’ in een G5-gemeente, een G-40-gemeente en een plattelandsgemeente nodig zijn om de effecten van regulering in de praktijk te onderzoeken. De Federatie HCS kent als belangenorganisatie de zorgen van huurders in de commerciële sector goed en is graag bereid om ook over de uitvoering van de proeven mee te denken. 

 De Kamerbrief en de onderzoeken van de Stec-groep en Brink zijn hier te vinden. 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen