‘De toekomst van de betaalbare huurwoning in Amsterdam staat op het spel’

Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen in Amsterdam. Politieke partijen moeten zich daarvoor sterk maken, stelt voorzitter Wisso Wissing en Cees Fenenga van de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels in een opiniestuk in het Parool. Lees het opiniestuk hier:

Facebook
Twitter
LinkedIn

‘De toekomst van de betaalbare huurwoning in Amsterdam staat op het spel’

Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen in Amsterdam. Politieke partijen moeten zich daarvoor sterk maken, stelt voorzitter Wisso Wissing en Cees Fenenga van de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels in een opiniestuk in het Parool. Lees het opiniestuk hier:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen in Amsterdam. Politieke partijen moeten zich daarvoor sterk maken, stelt voorzitter Wisso Wissing en Cees Fenenga van de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels in een opiniestuk in het Parool. Lees het opiniestuk hier:

‘De toekomst van de betaalbare huurwoning in Amsterdam staat op het spel’

Parool, 13 september 2021

De Federatie Huurders Commerciële Sector (FHCS) en de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) hebben de handen ineengeslagen, omdat wij ons grote zorgen maken.

Er zijn in Amsterdam te weinig huurwoningen. De wachttijden lopen al jaren op. Ook burgers met een urgentieverklaring moeten steeds ­langer wachten.

Schrijnend

Het gaat de verkeerde kant op en dat zorgt nu al voor schrijnende situaties in de stad. Huurders die niet kunnen verhuizen naar een grotere woning wonen met te veel mensen in een kleine woning. Het aantal daklozen voor wie geen woning beschikbaar is, groeit. Veel Amsterdammers zien geen andere uitweg dan een woning in de particuliere sector met een voor hen veel te hoge prijs te huren of uit Amsterdam te vertrekken.

De vraag naar huurwoningen neemt voorlopig niet af. De gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek vertelt ons dat het inwonertal tussen 2008 en 2021 steeg met gemiddeld 10.000 per jaar. In 2050 zal het aantal inwoners gestegen zijn tot 1.080.000, een groei van 24 procent ten opzichte van 1 januari 2021. Een belangrijk deel van deze nieuwe huishoudens zal een woning willen huren.

Wij adviseren daarom om in verkiezingsprogramma’s dit woonprobleem prioriteit te geven. Bijvoorbeeld door het bouwen van extra huurwoningen of het transformeren van gebouwen naar huurwoningen te faciliteren. En ook willen wij ons inzetten tegen de verkoop van sociale huurwoningen. Directe acties zijn noodzakelijk.

Woonlasten

De huurprijs van sociale huurwoningen is gereguleerd. Maar zelfs dan is het voor veel Amsterdamse huurders van belang dat de corporaties niet aan de bovenkant gaan zitten van wat zij aan huur mogen vragen. Woonlasten bestaan immers ook uit andere lasten dan de huur.

Die andere lasten, denk aan energie en gemeentelijke lasten, stijgen ook. De FAH heeft de ­politiek nodig om een rechtvaardige huur­aanpassing voor de stad Amsterdam met de corporaties af te spreken.

Binnen de commerciële huursector is nooit sprake geweest van huurprijsregulering en dat zou wel het geval moeten zijn. De recente en ­tijdelijke maximale verhoging van 1 procent plus inflatie biedt geen structurele oplossing. Wij zijn voorstander van een regulering van de aanvangshuren op basis van het toepassen van het WWS (Woningwaarderingsstelsel) zoals dit nu ook voor sociale huurwoningen geldt. Om dit te veranderen, moet er aangeklopt worden bij het rijk. De politieke partijen worden gevraagd om hiervoor bij het rijk te lobbyen.

Mindervalide bewoners

We maken ons verder zorgen over het aanbod van huurwoningen voor ouderen en minder­valide bewoners. De gemeente Amsterdam is goed bezig, maar er is meer nodig. We wensen de stad en haar inwoners wethouders en een gemeenteraad toe die de bestaande regelingen en bouwinitiatieven blijven ondersteunen en daar nog een schepje bovenop doen.

Er mag niet bezuinigd worden op leefbaarheidsinitiatieven. Wat ons betreft kan er nooit te veel geïnvesteerd worden. Het welbevinden van iedere Amsterdammer hangt hiervan af. Maak ruimte in de stad voor ontmoeting, initiatieven van bewoners, groen, et cetera. Luister heel goed naar bewoners en professionals en kom tegemoet aan wat zij noodzakelijk vinden.

Het thema duurzaamheid hangt als een dreigende, donkere wolk boven de bewoners van de stad. Huurders maken zich grote zorgen over de gevolgen voor de betaalbaarheid van hun woning. Wordt het betalen van de energierekening in de toekomst een te grote opgave? Bij dit thema zien wij de positieve trend bij corporaties en gemeente om huurders te betrekken bij het energietransitieproces dat nog jarenlang zal voortduren. Het kan nog beter.

Verkiezingen maart ‘22

De beste investering die Amsterdam kan doen, is een investering in de inwoners. Laat bewoners meepraten, meedenken en meedoen. Geef ze een belangrijke adviesrol en luister goed. Vergeet hen nooit en geef veel ruimte aan eigen initiatieven. Hierbij gaat het niet alleen om geld, maar vooral om de mindset: bij Amsterdams beleid wordt vanzelfsprekend de Amsterdamse bewoner betrokken.

Links of rechts georiënteerd, besef dat wat de Amsterdammers willen en nodig hebben, nog steeds het beste door hen zelf geformuleerd wordt. We wensen elke politieke partij het beste toe voor de verkiezingen van maart 2022 en hopen dat zij zich inhoudelijk zullen willen onderscheiden op de thema’s die wij hierboven hebben aangegeven.

Het opiniestuk kan je via deze link op de website van het Parool lezen.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen