Reparatiewet beschermt huurders tegen tijdelijke contracten

In december 2020 stemde de Tweede Kamer in met een amendement op de Woningwet die verhuurders nog meer ruimte voor tijdelijke contracten geeft en daarmee de positie van huurders verder verzwakt. De Eerste Kamer was net als veel huurdersorganisaties geen voorstander van de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Na kritiek deed minister Ollongren de toezegging voor een reparatiewet, die de uitbreidingen voor meer tijdelijke huur moet tegenhouden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Reparatiewet beschermt huurders tegen tijdelijke contracten

In december 2020 stemde de Tweede Kamer in met een amendement op de Woningwet die verhuurders nog meer ruimte voor tijdelijke contracten geeft en daarmee de positie van huurders verder verzwakt. De Eerste Kamer was net als veel huurdersorganisaties geen voorstander van de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Na kritiek deed minister Ollongren de toezegging voor een reparatiewet, die de uitbreidingen voor meer tijdelijke huur moet tegenhouden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

In december 2020 stemde de Tweede Kamer in met een amendement op de Woningwet die verhuurders nog meer ruimte voor tijdelijke contracten geeft en daarmee de positie van huurders verder verzwakt. De Eerste Kamer was net als veel huurdersorganisaties geen voorstander van de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Na kritiek deed minister Ollongren de toezegging voor een reparatiewet , die de uitbreidingen voor meer tijdelijke huur moet tegenhouden.

De Federatie HCS is erg te spreken over het voorstel voor een reparatiewet en heeft dit ook laten weten middels een zienswijze in de internetconsultatie voor de reparatiewet.

Noodzakelijke reparatiewet

Huurders in de commerciële sector hebben steeds meer te maken met flexibele huurcontracten. Dit beeld wordt bevestigd in de uitkomsten van de evaluatie Wet doorstroming huurmarkt 2015 die op 27 mei 2021 is gepubliceerd. In gebieden met een krappe woningmarkt, zoals de grote steden, maakt 74% van de particuliere verhuurders gebruik van tijdelijke huurcontracten.

Bij de introductie van de wet die tijdelijk huur mogelijk maakte, was het uitgangspunt dat huurcontacten voor onbepaalde tijd in Nederland de norm zouden blijven. Deze wetswijziging zou ook geëvalueerd worden. Daarom vindt de Federatie HCS het erg zorgelijk dat de Tweede Kamer deze evaluatie niet heeft afgewacht.

Uit de evaluatie die afgelopen mei is gepubliceerd blijkt dat het aantal tijdelijke contracten in gebieden met een krappe woningmarkt door particuliere verhuurders sterk is toegenomen, en dat een tijdelijk contract bijdraagt aan een snellere stijging van huurprijzen voor nieuwe huurders. Maar uit de evaluatie blijkt ook dat huurders zich zorgen maken over hun woonzekerheid en minder rechtsbescherming ervaren. De Federatie HCS heeft in de consulatie laten weten dat deze ontwikkelingen erg zorgelijk zijn.

Tijdelijke contracten

Het amendement van Kamerlid Koerhuis van de VVD introduceerde drie fundamentele wijzigingen die meer ruimte zouden bieden aan verhuurders die werken met tijdelijke contracten.

Verhuurders krijgen de mogelijkheid om een tijdelijk contract nogmaals voor een bepaalde periode te verlengen zonder dat zij de huurder een contract voor onbepaalde tijd hoeven aan te bieden. De maximale duur van een tijdelijk contract zou van maximaal twee naar drie jaar worden aangepast. Deze opstapeling van tijdelijke contracten geeft huurders nog meer woononzekerheid. De derde aanpassing gaf verhuurders de mogelijkheid om een minimale duur op te nemen in het huurcontract. Aan het einde van een tijdelijk contract staat de huurder op straat maar door deze wijziging worden huurders ook belemmerd in hun zoektocht om tijdig een andere woning te vinden.

Woononzekerheid

In de consultatie geeft de Federatie HCS aan dat de reparatiewet nodig is om nog meer woononzekerheid voor huurder te voorkomen. Meer ruimte voor tijdelijke huur zal voor een grote groep huurders betekenen dat zij van het ene tijdelijke huurcontract naar het andere tijdelijke contract zullen verhuizen.

Tijdelijke contracten creëren voor huurders woononzekerheid. De huurder is immers afhankelijk van de welwillendheid en het besluit van de verhuurder om het contract te verlengen. In de huidige krappe woningmarkt is het bovendien lastig om een nieuwe huurwoning te vinden. Gedurende het eerste tijdelijke huurcontract worden huurders hiermee afhankelijk van hun verhuurder, zonder dat zij enige duidelijkheid hebben of zij langer in hun huurhuis kunnen blijven wonen. Dit tast ook de mogelijkheden voor rechtsbescherming aan; een huurder die afhankelijk is van zijn of haar verhuurder, zal niet snel melding maken van misstanden. De Federatie HCS laat weten in de consultatie weten dit erg zorgelijk te vinden omdat uit een recent onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er op grote schaal misstanden worden gemeld bij huurteams in heel Nederland.

Stijgende huurprijzen

In de huidige krappe woningmarkt is het voor veel huishoudens lastig om in de vrije sector een betaalbare huurwoning te vinden. Tijdelijke huurcontracten betekenen ook een snellere wisseling tussen huurders. Bij iedere nieuwe huurder kan de aanvangshuur aangepast worden. Dit is ook een beeld dat terugkomt in het evaluatierapport. De Federatie HCS zet zich in tegen stijgende aanvangshuren en zet zich ook in voor een doortrekking van het WWS-systeem tot 300 punten om tot eerlijke huurprijzen te komen.

Internetconsultatie

Tijdelijke huur heeft een grote impact op de woonzekerheid en rechtspositie van huurders, laat de Federatie HCS weten in haar zienswijze. De Federatie HCS verwelkomt de reparatiewet en hoopt dat de Tweede Kamer op basis van het evaluatierapport ook zal debatteren over de wenselijkheid van tijdelijke contracten en de nadelige neveneffecten voor huurders. Een flexibel huurcontract is voor veel huishoudens geen bewuste keuze maar een harde noodzaak in de huidige krappe woningmarkt.

Lees hier onze zienswijze op de internetconsultatie Reparatiewet tijdelijke verhuur.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen