Betrek huurders bij goed verhuurderschap

Huurders in de commerciële sector zijn kwetsbaar voor misstanden en het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap geeft gemeenten een instrument om middels verhuurvergunningen huurders beter te beschermen. De Federatie HCS laat in een zienswijze aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten voorstander te zijn van het wetsvoorstel maar vraagt aandacht voor de rol van huurders.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Betrek huurders bij goed verhuurderschap

Huurders in de commerciële sector zijn kwetsbaar voor misstanden en het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap geeft gemeenten een instrument om middels verhuurvergunningen huurders beter te beschermen. De Federatie HCS laat in een zienswijze aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten voorstander te zijn van het wetsvoorstel maar vraagt aandacht voor de rol van huurders.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Huurders in de commerciële sector zijn kwetsbaar voor misstanden en het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap geeft gemeenten een instrument om middels verhuurvergunningen huurders beter te beschermen. Recente berichtgeving in het nieuws over misstanden zoals intimidatie door verhuurders, onrechtmatig gebruik van tijdelijke contracten, slecht onderhoud en te hoge huren laten zien dat dit wetsvoorstel hard nodig is. Gemeenten kunnen door deze toekomstige wet optreden tegen malafide verhuurders. 

De Federatie HCS laat in een zienswijze aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten voorstander te zijn van het wetsvoorstel goed verhuurderschap, die gemeenteraden de mogelijkheid geeft om verhuurders via een verordening te verplichten beleid te maken voor een werkwijze die gericht is op voorkoming van discriminatie, intimidatie en het bevorderen van goed verhuurderschap. 

Gelijktijdig vraagt de Federatie HCS om met het wetsvoorstel ook de positie van huurders te versterken. De Wet Overleg Huurders en Verhuurders (WOHV) geeft huurders de mogelijkheid zich te verenigingen, geeft hen recht op informatie, overleg, en om advies uit te brengen op beleidswijzigingen van hun verhuurder. In de corporatiesector zijn huurders alom vertegenwoordigd, maar in de commerciële sector zijn veel huurders zich niet bewust van hun rechten vanuit de WOHV of ervaren zij onvoldoende medewerking van hun verhuurder. 

Huurders kunnen het beste oordelen of het beleid van de verhuurder en de manier waarop dit in de praktijk wordt gebracht voldoet aan goed verhuurderschap. In de commerciële sector zijn veel huurders zich niet bewust dat zij zich kunnen verenigingen en vanuit de WOHV rechten hebben. De Federatie HCS benadrukt in haar zienswijze dat er pas sprake is van goed verhuurderschap als dit beleid in samenspraak met huurders volgens de rechten uit de WOHV is opgesteld. Daarom is het belangrijk dat huurders in de commerciële sector in positie worden gebracht om zich te verenigingen. Indien er geen (actieve) huurdersorganisatie vanuit de WOHV bestaat, moet het verenigen van huurders een onderdeel van zijn van het beleidsplan van de verhuurder en moet aantoonbaar zijn dat de verhuurder bewoners op de hoogte heeft gesteld van de mogelijkheden vanuit de WOHV. De Federatie HCS is er groot voorstander om huurders bij aanvang van het huurcontract automatisch lid te maken van een huurdersorganisatie. 

De Federatie HCS waarschuwt ook voor een ongelijke positie tussen huurders in de gereguleerde en de vrije sector naar de maatschaven van goed verhuurderschap. Het wetsvoorstel biedt alleen de mogelijkheid om de maximale huurprijs van huurwoningen in de reguleerde sector te toetsen.

In de vrije sector betalen veel huurders een veel te hoge huur. Daarom is de Federatie groot voorstander van het verhogen van het woningwaarderingstelsel naar 300 punten zodat de meeste huurders in Nederland ook beschermd zijn.  In de tussentijd adviseert de Federatie HCS om de woningkwaliteit periodiek via een APK te keuren en om de rechtmatigheid van service en inschrijfkosten te toetsen. 

Lees hier onze zienswijze op de internetconsultatie wetsvoorstel goed verhuurderschap.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen