Geef huren in Amsterdam een toekomst

Op 16 maart 2022 hebben we Gemeenteraadsverkiezingen. De Amsterdamse aangeslotenen van de Federatie Huurders in de Commerciële Sector (Federatie HCS) hebben zich ingezet om samen met andere huurdersorganisaties bij de lokale politieke partijen aan te dringen het huurbeleid stevig te verbeteren.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef huren in Amsterdam een toekomst

Op 16 maart 2022 hebben we Gemeenteraadsverkiezingen. De Amsterdamse aangeslotenen van de Federatie Huurders in de Commerciële Sector (Federatie HCS) hebben zich ingezet om samen met andere huurdersorganisaties bij de lokale politieke partijen aan te dringen het huurbeleid stevig te verbeteren.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Op 16 maart 2022 hebben we Gemeenteraadsverkiezingen. De Amsterdamse aangeslotenen van de Federatie Huurders in de Commerciële Sector (Federatie HCS) hebben zich ingezet om samen met andere huurdersorganisaties bij de lokale politieke partijen aan te dringen het huurbeleid stevig te verbeteren.

De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) en de Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS) publiceren samen de nota “Geef huren in Amsterdam een toekomst” met heldere voorstellen voor de aankomende verkiezingsprogramma’s van (ook) de Amsterdamse partijen. De belangenorganisaties vragen de politieke partijen vooral werk te maken van de betaalbaarheid van de huren en de beschikbaarheid van huurwoningen. Ze willen dat grote woningen beschikbaar blijven voor de grote groep van huurders met een kleine portemonnee. Ook willen ze dat het heel makkelijk wordt leegstand te melden.

Naast betaalbaarheid en beschikbaarheid stellen de FAH en FHCS ook een flink pakket aan maatregelen voor op het gebied van participatie, leefbaarheid, duurzaamheid. Verder vragen zij aandacht voor de toenemende vergrijzing in Amsterdam en het gebrek aan goede ouderen- en zorgwoningen in de stad. Ook doen ze een oproep om de dakloosheid, die dreigt door misstanden in de huursector, in de stad te bestrijden.

De beide Federaties zijn realistisch en begrijpen dat niet alles door de Amsterdamse politiek opgelost kan worden. Dat geldt bijvoorbeeld het doortrekken van het “puntensysteem” naar 300 punten, waardoor ook middenhuurders en anderen in de vrije sector beschermd worden. Daarom is er ook aandacht besteed aan een aantal voorstellen die de lokale partijen mee kunnen nemen naar hun moederpartij in Den Haag. (Het voorstel om het puntensysteem naar 300 punten door te trekken is eerder door de FHCS bij de partijen in de Tweede Kamer neergelegd en is goed ontvangen.)

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen