Positie van huurders commerciële sector verdient prominente plek in regeerakkoord

In de media verschijnen regelmatig berichten over misstanden in de commerciële huurmarkt. Excessen zoals huurders die moeten bieden om in aanmerking te komen voor een huurwoning, of enorme bedragen moeten betalen voor een kleine of slecht onderhouden woning worden steeds normaler.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Positie van huurders commerciële sector verdient prominente plek in regeerakkoord

In de media verschijnen regelmatig berichten over misstanden in de commerciële huurmarkt. Excessen zoals huurders die moeten bieden om in aanmerking te komen voor een huurwoning, of enorme bedragen moeten betalen voor een kleine of slecht onderhouden woning worden steeds normaler.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De positie van huurders in de commerciële sector verdient een prominente plek in het regeerakkoord

In de media verschijnen regelmatig berichten over misstanden in de commerciële huurmarkt. Excessen zoals huurders die moeten bieden om in aanmerking te komen voor een huurwoning, of enorme bedragen moeten betalen voor een kleine of slecht onderhouden woning worden steeds normaler. 

Wonen is één van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Informateur Hamer concludeerde dat de bouwopgave en de betaalbaarheid van huurwoningen onderwerpen zijn die de aandacht van een toekomstige regering vereisen. Hoewel iedereen erkent dat de Nederlandse woningmarkt extra aandacht verdient, worden huurders in de commerciële sector vaak vergeten.

Te lang is er te weinig aandacht geweest voor huurders in de commerciële sector. Daarom vraagt de Federatie HCS de toekomstige regeringspartners om maatregelen te nemen en de positie van deze huurders een duidelijke plek te geven in het toekomstige regeringsbeleid. In een brief aan de informateur doet de Federatie HCS acht concrete voorstellen om de positie van huurders in de vrije sector te verbeteren.

1.     Reguleren van aanvangshuren om te voorkomen dat middenhuur snel onbetaalbaar wordt.

2.     Stimuleren van woningbouw in het middensegment door middel van investeringsfondsen.

3.     Het woningwaardigingstelsel (WWS) doortrekken tot 300 punten en de invloed van de WOZ-waarde op het puntenaantal verminderen.

4.     Stimuleren van transparantie in de commerciële huursector.

5.     Dezelfde rechten voor huurders in de commerciële sector als de gereguleerde sector als het aankomt op toegang tot de huurcommissie.

6.     Invoering van een Algemene Periodieke Keuring (APK) voor huurwoningen om de kwaliteit te garanderen.

7.     Bij tekenen van een huurovereenkomst huurders automatisch lid maken van een huurdersvereniging zodat zij een betere vertegenwoordiging hebben naar verhuurders en samen sterker staan.

8.     Haast maken met de verhuurdersvergunning om malafide verhuurders te weren.

Deze acht punten zijn onlosmakelijk verbonden met de drie belangrijkste thema’s van de Federatie HCS namelijk: Beschikbaarheid & Betaalbaarheid van huisvesting en Bescherming van huurders (onze 3 B’s).

Lees hier onze brief aan de informateur.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen