Brandbrief gericht aan fractievoorzitters en woordvoerders Wonen, Tweede Kamer

De Federatie HCS heeft een brief met 8 actiepunten voor de komende regeerperiode aan alle fractievoorzitters en woordvoerders Wonen van de politieke partijen in de Tweede Kamer gestuurd.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Brandbrief gericht aan fractievoorzitters en woordvoerders Wonen, Tweede Kamer

De Federatie HCS heeft een brief met 8 actiepunten voor de komende regeerperiode aan alle fractievoorzitters en woordvoerders Wonen van de politieke partijen in de Tweede Kamer gestuurd.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De Federatie HCS heeft een brief  met 8 actiepunten voor de komende regeerperiode aan alle fractievoorzitters en woordvoerders Wonen van de politieke partijen in de Tweede Kamer gestuurd.

De 8 punten zijn:

1. Weglekken moet bij gronduitgifte, vergunningverlening worden gestopt en regulering van aanvangshuren in de vrije sector is broodnodig. Het stimuleren van woningbouw in het middensegment door middel van investeringsfondsen kan de beschikbaarheid sterk bevorderen.

2.
Wij stellen u voor investeringsfondsen voor de nieuwbouw van woningen in het middensegment te voeden met, voor dit doel te oormerken opbrengsten van de zes extra procentpunten waarmee de overdrachtsbelasting is verhoogd. Voorwaarde daarbij is dat deze woningen kwalitatief hoogstaand zijn en blijvend betaalbare middenhuur zijn.

3. Een hulpmiddel om de huurprijzen reëler te maken is het toepassen en doortrekken van het woningwaarderingsstelsel (WWS) tot 300 punten en het minimaliseren van het aandeel daarin van WOZ-punten.

4.
Vragen wij u te bewerkstelligen dat spoedig basale transparantieregels worden vastgesteld. Denk daarbij aan regels waardoor -liefst per woning of anders per complex- inzage bestaat in huuropbrengst minus exploitatiekosten ten opzichte van de stichtingskosten, tevens het totaal beleggingsresultaat.

5. Van de Kamer mogen wij verwachten dat maatregelen worden genomen om de regels rond toegang tot de huurcommissie voor alle huurders gelijk te stellen en geen onderscheid te maken tussen gereguleerde en commerciële huurders. Wij verzoeken de Kamer maatregelen te nemen om de gigantische achterstand bij de Huurcommissie op korte termijn weg te werken.

6. De Federatie HCS vraagt de Kamer om het ministerie dat verantwoordelijk wordt voor huisvesting te laten onderzoeken hoe een erkende Algemene Periodieke Keuring (APK) voor woningen in het leven kan worden geroepen.

7. De Federatie HCS verzoekt u de bewindspersoon voor wonen te laten onderzoeken of er een wettelijk verplichting kan worden geregeld dat aan een huurovereenkomst de verplichting wordt toegevoegd , lid te worden van een huurdersvereniging. Dit naar analogie van de situatie bij koopappartementen en VvE’s.

8. De Federatie HCS ondersteunt de voorstellen om vliegende haast te maken met de verhuurvergunning waarmee malafide verhuurders geweerd kunnen worden door gemeenten.

Bekijk de volledige brief en bijbehorende bijlage Rekenvoorbeelden & scenario’s.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen