Advies van de Federatie HCS aan de Tweede Kamer

De Federatie HCS heeft een brief aan de Tweede kamerleden gestuurd waarin wij stellen dat het doortrekken van het woningwaarderingsstelsel (WWS) naar 300 punten, heldere en handhaafbare afspraken mogelijk maakt over huurprijzen mogelijk door toepassing van bestaande huurprijsreguleringsmaatregelen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advies van de Federatie HCS aan de Tweede Kamer

De Federatie HCS heeft een brief aan de Tweede kamerleden gestuurd waarin wij stellen dat het doortrekken van het woningwaarderingsstelsel (WWS) naar 300 punten, heldere en handhaafbare afspraken mogelijk maakt over huurprijzen mogelijk door toepassing van bestaande huurprijsreguleringsmaatregelen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De Federatie HCS heeft een brief aan de Tweede kamerleden gestuurd waarin wij stellen dat het doortrekken van het woningwaarderingsstelsel (WWS) naar 300 punten, heldere en handhaafbare afspraken mogelijk maakt over huurprijzen mogelijk door toepassing van bestaande huurprijsreguleringsmaatregelen.

Er is brede onrust over de stijgingen die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan in de commerciële sector. Het besef groeit dat wonen zich niet leent voor winstmaximalisatie. Overheidsinterventie is nodig voor de maximering van huurstijgingen. Huurders in de ongereguleerde sector hebben vrijwel geen bescherming tegen huurverhogingen. Verhuurders beroepen zich op de toepassing van “marktwaarde”. Maar deze bepalen zij onderling zelf en excessen zijn het gevolg. Hoog tijd een bestaand instrument waarmee ervaring is opgedaan, nu toe te passen in ook de commerciële sector. De Federatie Huurders in de Commerciële Sector pleit sinds haar oprichting in 2019 voor toepassing van het WWS in niet alleen de sociale huursector maar ook in de “vrije” sector. Betaalbaarheid en beschikbaarheid spelen in beide sectoren die een communicerende vaten relatie hebben. Meerdere partij delen in hun verkiezingsprogramma’s deze mening.

Bij het optrekken van de grens waarbinnen het puntensysteem de huurprijs bepaalt, heeft het noemen van een maximum aantal punten naar de mening van de Federatie de voorkeur boven het noemen van een bedrag. Het noemen van een bedrag kan een opstuwende werking hebben in de markt, omdat verhuurders weten dat vragen van een hogere huurprijs hen afhelpt van de maximering maatregel. Bovendien wordt op onze wijze de aftopping van het aantal WOZ-punten tot 33% meteen meegenomen. Met draaien aan de WOZ-waarde knop kan een lokaal aangepast beleid worden gevoerd.

Terwijl beleggen in woningvastgoed als een van de meest zekere en veilige vormen wordt gezien, is de situatie voor huurders geheel tegengesteld. Dat moet veranderen. Daarom dringt de Federatie van Huurders in de Commerciële Sector er bij politieke partijen in de Tweede Kamer op aan, het doortrekken van het Woningwaarderingsstelsel te bevorderen en bij deelname aan een nieuw Kabinet op te nemen in de Regeringsverklaring.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen