Huuradvies Huurdersvereniging Maaskwadrant voor 2021

Hier leest u de brief van de Huurdersvereniging Maaskwadrant (HVMK) met het dringend advies aan de verhuurder OCP om geen huurverhoging voor woningen en parkeerplaatsen door te voeren.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Huuradvies Huurdersvereniging Maaskwadrant voor 2021

Hier leest u de brief van de Huurdersvereniging Maaskwadrant (HVMK) met het dringend advies aan de verhuurder OCP om geen huurverhoging voor woningen en parkeerplaatsen door te voeren.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hieronder leest u de brief, waarin het bestuur van de Huurdersvereniging Maaskwadrant (HVMK) aan de verhuurder OCP dringend adviseert om geen huurverhoging voor woningen en parkeerplaatsen door te voeren.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Aan de directie van OCP via MVGM

Geachte Mw. Holleman, Beste Linda,

Hiermede reageren wij op Uw e-mail inzake de jaarlijkse huur aanpassing advisering op basis van hetgeen geregeld in de WOHV. Wij constateren overigens dat over 2020 ons ten onrechte en in strijd met de WOHV geen huuradvies advies aanvraag bereikt heeft.

Het bestuur van de HVMK adviseert OCP dringend om in 2021 geen huurverhoging door te voeren voor zowel de woningen als de parkeerplaatsen. De huidige economische situatie als gevolg van de Covid pandemie en de financiële gevolgen voor het inkomen van de huurders (waarbij het merendeel gepensioneerden zijn die alleen maar verlaging van hun inkomen hebben gezien de afgelopen jaren) is voor de 2e kamer reden geweest op te roepen tot matiging c.q. bevriezing. Wonen is een grondrecht dat niet zomaar willekeurig aan marktpartijen met uitsluitend winstoogmerk kan worden overgelaten. Ook OCP heeft een sociale plicht bij te dragen aan betaalbare en kwalitatief goede woningen.

In Uw e-mail geeft U bij voorbaat aan dat MVGM voornemens is OCP te adviseren de jaarlijkse aanpassing conform de lopende huurcontracten te doen hetgeen betekent dat de huren van praktisch alle vrijesectorwoningen in ons complex met cpi + max 5% zouden kunnen stijgen. Wij betreuren in hoge mate uw advies in deze. Mede gelet op het feit dat U als vastgoedmanager en adviseur ook een maatschappelijke en verantwoordelijke rol heeft in deze Covid pandemie. U gaat er daarbij aan voorbij dat volgens de wet niet MVGM maar de HVMK advies partij is richting OCP. Tevens gaat U voorbij aan het inmiddels door de 2e kamer aangenomen wetsvoorstel van de PvdA c.s. waarin de mogelijke huurverhoging voor de vrije sector beperkt wordt tot cpi + max 1%. De 1e kamer zal dit ongetwijfeld volgen gelet op hun eerder aangenomen motie daarover. Tevens heeft de 2e kamer een motie aangenomen van SP c.s. waarin gepleit wordt voor huurbevriezing van de sociale sector. Dat geldt dan ook voor de gereguleerde woningen in ons complex.

Zonder in een uitvoerige opsomming te vervallen over de gebreken en (technische en onveilige situaties) en problemen van ons complex zal het duidelijk zijn dat de huidige situatie ook niet rechtvaardigt om nu huurverhogingen door te voeren. De kwaliteit van wonen in ons complex is nog verre van optimaal.

Uw opmerking over marktconforme huren verbaasd ons overigens in hoge mate. De markt in Rotterdam-Hoogvliet is er een van gereguleerde huurwoningen en zeer beperkt vrije sector en dan met name in maximaal de midden huur.

De huurprijzen die wij de laatste tijd gepubliceerd zien worden bij huur mutatie zijn niet in overeenstemming met die marktsituatie.

Samenvattend is ons advies: Geen huurverhoging voor zowel de woningen als de parkeerplaatsen zolang, mede gelet op de wettelijke uitgangspunten voor 2021, de zaken die betrekking hebben op de veiligheid en wooncomfort van onze bewoners niet zijn opgelost. Eerder huurverlaging voor de woningen die door OCP onterecht uit het middensegment en de gereguleerde sector zijn getrokken door aanzienlijke huur sprongen.

Namens het bestuur van de HVMK

Ger van der Pluijm

secretaris

 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen