Persbericht: Wetsvoorstel Nijboer (PvdA) goede stappen in goede richting

De Federatie Huurders Commerciële Sector steunt het initiatiefwetsontwerp van PvdA-woordvoerder Wonen Henk Nijboer, maar anders dan in het Wetsontwerp wil de Federatie een bevriezing van de huren totdat deze op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau zijn gekomen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Persbericht: Wetsvoorstel Nijboer (PvdA) goede stappen in goede richting

De Federatie Huurders Commerciële Sector steunt het initiatiefwetsontwerp van PvdA-woordvoerder Wonen Henk Nijboer, maar anders dan in het Wetsontwerp wil de Federatie een bevriezing van de huren totdat deze op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau zijn gekomen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De Federatie Huurders Commerciële Sector steunt het initiatiefwetsontwerp van PvdA-woordvoerder Wonen Henk Nijboer, maar anders dan in het Wetsontwerp wil de Federatie een bevriezing van de huren totdat deze op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau zijn gekomen.

Pas daarna kunnen volgens de Federatie de huren de inflatie gaan volgen, met een top van 2% jaarlijks. In het Wetsontwerp wordt een jaarlijkse huurverhoging van inflatie plus 1% voorgesteld. Deze voorgestelde verhoging compenseert echter niet voor de al jaren excessief gegroeide huren, in met name de commerciële sector.
Het Wetsontwerp en de onderbouwing ervan is een degelijk stuk werk en steekt daarmee schril af tegen het hap snap beleid van de huidige minister die voor Wonen verantwoordelijk is.De Federatie hoopt dat het Wetsvoorstel nog dit jaar in de Tweede Kamer in stemming zal worden genomen.

De Federatie is ook blij met voorstellen in het verkiezingsprogramma van de PvdA, zoals met het voorstel het Woning Waarderingsstelsel door te trekken naar 250 punten om de hoogte van huren te bepalen. De Federatie mikt op 300. Met het voorgestelde begrenzen van het aandeel WOZ-punten in de puntentelling worden huren aangepakt.

Krapte in het aanbod van woningen is een oorzaak van onaanvaardbare huurprijzen. Daarom moeten de investeringsplannen voor woningbouw, genoemd in het programma zo snel mogelijk worden uitgevoerd. De opgenomen afschaffing van de verhuurdersheffing zal de investeringen kunnen aanjagen.

Een minister van Ruimtelijke ordening die op nationaal niveau afspraken maakt, zoals voor de volgende kabinetsperiode door de PvdA wordt voorgesteld, heeft de steun van de Federatie.

De Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS) is een landelijke koepel van huurdersorganisaties en vertegenwoordigt de belangen van de huurders in de vrije sector. De Federatie wil een einde maken aan marktwerking bij volkshuisvesting en wil het woonrecht boven de marktwerking plaatsen. Ons doel daarbij is het normaliseren van de huren. Meer informatie www.federatiehcs.nl

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen