Federatie HCS in gesprek met wethouders

De Federatie HCS werkt hard om in contacten met de landelijke politiek de problemen van huurders in de commerciele sector onder de aandacht te brengen en oplossingen aan te dragen. Steeds meer gemeenten en inwoners worstelen met de betaalbaarheid van de huren.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Federatie HCS in gesprek met wethouders

De Federatie HCS werkt hard om in contacten met de landelijke politiek de problemen van huurders in de commerciele sector onder de aandacht te brengen en oplossingen aan te dragen. Steeds meer gemeenten en inwoners worstelen met de betaalbaarheid van de huren.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De Federatie HCS werkt hard om in contacten met de landelijke politiek de problemen van huurders in de commerciële sector onder de aandacht te brengen en oplossingen aan te dragen. Steeds meer gemeenten en inwoners worstelen met de betaalbaarheid van de huren. Samenwerking met lokale overheden is, vooral in de grotere steden, van belang omdat die steden grote invloed kunnen uitoefenen op het woonbeleid.

Samenwerking
De Federatie HCS heeft 30 grote gemeenten (vanaf rond de 100.000+ inwoners) een brief hierover geschreven. De reacties zijn buitengewoon positief en inmiddels hebben al verschillende gesprekken met wethouders en beleidsmedewerkers plaatsgevonden. Wij onderzoeken samen met de gemeenten de mogelijkheden voor onze Federatie HCS, met betrekking tot de huurders in de commerciële sector. Samenwerking tussen de gemeenten en de Federatie HCS zal de huurders in de commerciële sector sterk ten goede komen en een grotere participatie door huurders bevorderen. 

Huurdersbelangen in commerciële sector
Federatie HCS komt op voor de belangen van alle huurders in de commerciële sector. Zo brengen wij de problematiek van hoge huren onder de aandacht en ondernemen wij actie m.b.t. het huurbeleid van (particuliere) verhuurders en/of overheidsinstellingen.  Immers, de druk op het zogenaamde middensegment in commerciële sector wordt – mede door het grote tekort aan betaalbare woningen- steeds groter, waardoor de huurprijzen steeds meer  de pan uit rijzen. Hierdoor komen veel huurders, die niet terecht kunnen in de sociale sector, verder in de problemen. Daarom pleiten wij namens de Federatie HCS al langer voor stopzetting van het automatisme van jaarlijkse huurverhogingen. Tevens probeert de Federatie HCS structureel huurdersparticipatie te bevorderen en overleg over de belangen van huurders in de commerciële sector beter te organiseren. Op landelijk niveau wil de Federatie HCS dat samen met hen oppakken. De Federatie HCS treedt op als overlegpartij met alle betrokken partijen binnen de commerciële huursector.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen