Huurstop

De Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS) heeft de leden van de Tweede kamer gevraagd de uit de hand gelopen huren in de vrije sector te normaliseren. Dat kan door een huurstop in te voeren.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Huurstop

De Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS) heeft de leden van de Tweede kamer gevraagd de uit de hand gelopen huren in de vrije sector te normaliseren. Dat kan door een huurstop in te voeren.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS) is een landelijke koepel van huurdersorganisaties en vertegenwoordigt de belangen van de huurders in de vrije sector[1].

Een van de belangrijkste doelen van de federatie is het normaliseren van de huren.

Een huurstop, of juister nog: een huurverlaging kan hier uitkomst bieden. De minister heeft daar geen oren naar en moedigt verhuurders aan een grotere huurverhoging toe te passen (inflatie plus 2,5%) dan in grote steden als Amsterdam en Utrecht met de investeerders in de commerciële sector reeds was afgesproken, namelijk inflatie plus 1% (zegge: één). Dat gaat in  de praktijk leiden tot verhogingen van meer dan 5%.

Terwijl de financiële stress toeneemt, een economische crisis in de maak is, al jaren geen volkshuisvestingsbeleid meer wordt gevoerd, geeft de minister een cadeautje van 1,5% aan verhuurders zonder daar in de commerciële sector eisen te stellen over te bouwen woningen.

Wij hebben begrepen dat het kabinet recent heeft aangegeven ook te willen kijken naar de huurstijging in de vrije sector. Het is overigens onjuist dat dat deze nu al beperkt is tot 2,5% plus inflatie. In de meeste bestaande huurcontracten in de vrije sector is sprake van 5% plus inflatie.

De heer Rutte heeft in het kamerdebat aangegeven dat het kabinet hier ‘’echt op wil bewegen”. Zoals wij hierboven aangaven zijn onze leden alleen gebaat bij een structurele aanpak en een huurstop, die een eerste stap kan zijn om de volstrekt uit de hand gelopen huren in de vrije sector te normaliseren.

Naar aanleiding van de discussies in de Tweede en Eerste kamer voor het zomerreces heeft de Federatie met een aantal kamerleden al contact gehad en wij hebben nu alle kamerleden gevraagd met ons in overleg te treden.

1] Wij gebruiken i.p.v. “vrije” sector, liever de term commerciële sector omdat de commerciële sector naast de vrije sector ook de gereguleerde sector binnen de commerciële huursector omvat.

 

 

20200519_plenaire_zaal_vragenuurtje_dvr_nieuw_029-1920.jpg

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen